בפוליטיקה יותר עורכי דין ממדענים

הערכת משך קריאה כ- 3 דקות

יותר מלים פחות מספרים

These are the most common majors for governors:

 1. Political Science — 10
 2. Business — 7
 3. Economics — 5
 4. English — 4

https://www.zippia.com/advice/governors-majors/


01_What-the-world-leaders-studied-at-college-2018_FullMap

אינני נזקק לגרפים שיחזקו את הערכתי האינטואיטיבית שבה

 • לרוב המוחלט של מנהיגי המדינות, ולמכלול העוסק במדיניות כשרים מחוקקים, חברי פרלמנט, הם בעלי השכלה אקדמית,
  • מניח שגם חברי פרלמנט, מי שעוסק בחקיקה,
 • ההשכלה בדיסצליפינות הומניות, שאינן מדע מדויק.

הסבר מוצע

ממשל עוסק בסוגיות המקננות באחו תחום של פרט – חברה – ריבון.
עיסוק אקטיבי

 • להגיע לעמדת השפעה,
 • לנסח אג’נדה,
 • לקדם אותה אצל ריבוי בעלי תודה,
 • טפל בהשלכות של המערכת בה פועל, עליה מופקד.

משחת שינייםבתשתיתן, סוגיות מורכבות אלה עוסקות באנשים, ברצון, בחיים ומוות, בהתנגשות ערכים, ובתפישות משתנות על ציר זמן.

גך, בסוגיות אלה, אין ‘נכו’ן או ‘לא נכון’, או ‘צדק’ ישיר ומוחלט.

סוגיות אלה, כמשחת שיניים עם צבעים, הן סינתזה מורכבת מתמהיל של

 • סנטימנט מקדמי מובחן, מוטבע,
 • שיקול דעת מקומי ‘טובת’ הבוחן בסיטואציה ‘מקומית’, זמנית’, נבחנת,
 • השפעת דמויות סביבתיות שמשפיעות על הנטייה לאלו ערכים לתת עדיפות מימוש.

האחו מכיל

 • פרטים, על כל המגוון,
 • סוגיות חברתיות, דילמות התנהלות, יחסים, הקשרים, תזות, אנטי תזות, סינתזות, של רעיונות וביטויים על חיי ואמת חיי הפרטים,
 • תפקיד ותפקוד ריבונ,ם מנהלי קהילות.

טבעי, מתבקש, שמי שמעמיד עצמו לתפקיד ניהול סוגיות אלה כאקטיבי, כמשפיע משמעותית עליהן, יהיה מוטה לתכנים הומניים.

נדיר, שבאים מדיסציפלינות מדעיות, מדוייקות, כבנג’מין פרנקלין, דוקטור חיים וייצמן, מרגרט תאצ’ר, פרופסור יובל נאמן, משה ארנס, אנגלה מרקל.

והשוס –
משער, יש לבדוק,
שאם נמצא פוליטיקאי שבה מרקע מדעי,
הוא יקנן בצד הקונסרבטיבי של המפה הפוליטית, הצד המשליט ‘סדר’ באחו.

Share

הערות? אשמח לתגובתך