עשייה לא מושלמת

משך קריאה כ- 2 דקות

מתח מובנה

בעשייה הנתונה לבקרה אנושית, טמון מתח מובנה

 • בין חתירה לביצוע,
 • לבין חרדת הלא מושלם.

אנשים שונים מותנים באופן שונה להשלמת תוצר ביחס לאיכות סופית;

 • החרדים מאי השלמת המשימה,
 • חרדים מהשלמה לא מושלמת, שאינה תואמת את הכוונה המקדמית.

היכן המתח?

איננו בעשייה;
נמצא בתודעת הבוחן.

בהתייחסות אנושית
לסוגיית ביצוע מטלה,
בין פרטים שונים,
בהיותם מול אותה משימה,
יתגלע שוני
בין רמת חתירה שונה ל

 • השלמתה,
 • איכות התוצר.

זוהי איכות תודעתית, תצורת התנהלות אופיינית, טביעת אצבע התנהגותית של הפרטים המבצעים, שכן הם מעריכים את המטלה.

מאפיין

ניתן לתייג פרט כממקום במקום מסוים, לאפיין התנהגות זו.

מיקום פרט על מתח זה הוא נתון.

פֶר מטלה מסויימת ניתן

 • על ידי פרט עצמוני להפעיל בקרה רציונלית, לשנות בצניה,
 • לבקש מפרט לחרוג מהאינסטינקט המוטמע בו לטפל במטלה, בשונה מהתנייתו המקדמית, לטובת

וזאת לטובת

 • חתירה להשלמה,
 • או חתירה לאיכות.

ישנן ארבע אפשרויות:

 1. חותר השלמה משימה – חותר איכות מושלמת
 2. חותר השלמת משימה – שאינו חותר איכות
 3. לא חותר השלמת משימה – חותר איכות מושלמת
 4. לא חותר השלמת משימה – שאינו חותר איכות מושלמת.

וכמובן אינסוף הנקודות ביניהן.

הצדקה

חלק ניכר מתשומות אינטלקטואליות
בעיקר לאחר תחילת ביצוע המטלה, או בסמוך להשלמתה,
מופנה להצדקת התנהלות חותרת השלמה לעומת זו החותרת איכות,
כשמצדיקה את האינסטינקט המסוים.

תגובתיות לשינוי ההתנהלות

במקרה הטוב יישום הבקשה יהיה תקף למול מטלה מסוימת, במקרים יותר נדירים תהיה תגובתיות חיובית לצבר מטלות ששווקו באופן דומה.

אני לא ראיתי שינוי התנהלותי בעקבות תביעה להיות יותר ביצועיסט חותר תוצאה, או שהתוצאה תהיה איכותית יותר.

היפוך

המתואר להלן הוא בתיאור התייחסות אקטיבית של העושה.

ובעל העניין המצפה?

או, כאן יש הפתעה; כל ארבע האפשרויות קיימות גם בציפייה, רק לא בביצוע:

השוס?

למעט מקרים מונוכרומטיים של

ביצוע צריכה, ציפייה מאחר
ביצוע ואיכות מושלמים ביצוע ואיכות מושלמים
לא ביצוע ולא איכות לא מושלמים לא ביצוע ולא איכות לא מושלמים

ניתן לצפות ש

 • מי שמוטה לביצוע מלא ואיכותי יצפה לכך גם מאחר.
 • מי שאינו מוטה ביצוע ולא איכות, גם לא יצפה מכך לאחר.
 • ומי שמוטה לביצוע כשהאיכות פחות חשובה יצפה כן גם מהספקים שלו.

ישנה הלימה בין הטייה למידת השלמת משימה ורמת האיכות כמבצע
לזו של המצפה.

ועם זאת, אין הלימה מוחלטת;
גם אם לא מכיר היפוך מוחלט של חותר מובהק של ביצוע או איכות שמצפה רמות הפוכות מהתנייתו,
באופן טבעי, כדרך הטבע – אינסטינקט ספיחת מיקסום משאבים, הציפייה לקבל שלמות ואיכות ביצוע מאחר גבוהה יותר מאשר הטולרנטיות של פרט לעצמו, ובמקרים נדירים יחסית גם סדר זה לא נשמר.

כך, על פי רוב,
חותרי השלמת משימה מצפים לסטנדרטים גבוהים יותר מהטייתם,
חותרי איכות משימה מצפים לסטנדרטים גבוהים יותר מהטייתם,
ומעטים המקרים שאינם מתנהלים באופן כזה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך