אבולוציית יישום רעיון

משך קריאה כ־ 4 דקות

ארבעה מרכיבים

כדי לממש יוזמות, רעיונות באשר הם, בדגש על כלכליים, פוליטיים, שמערבים ריבוי אנשים מצריכים ארבעה נדבכים בסדר חשיבות יורד:

הרחבה

פונקציה

קריטיות, תחליפיות, נדירות

אחיזה תפישתית של רעיון למימוש.
בהיעדר שלב זה אין רעיון, אולי המשך יישום ופיתוח של אחר קיים.
ישנם רעיונות שמצריכים רתימת כוחות מעבר ליכולת היזם לבצע, וכך על יכולת ההעלאת וניסוח הרעיון עליו לספוח הסכמת משתתפים אחרים רתימת אנרגיה וכישורים לקידום הרעיון באמצעותם.
יוזמה קריטי – אין תחליף להוגה – נדיר.
היכולת להעביר את מהות הרעיון, תועלותיו, רתימת אנרגיה ומשאבים ליישומו, לצריכתו, בעצם לשיווק רעיון, להסביר אותו,לשכנע בנחיצותו, ככל שרעיונות מורכבים יותר כן היכולות להעביר אותם למיישמים, משקיעים, לצרכנים מורכבת יותר, וממילא קריטית.
מנהיגים פוליטיים שנסמכים על תמיכת המון תלויים ביכולתם להעביר רעיונות, התמרת שומעים לתומכים/ צרכנים, טיפול פוסט ביצוע בכשלי מימוש כדי להשאיר רעיון בחיים.
ניסוח מארגן רותם היכולת לנסח רעיון ולהעבירו לתודעת המון באופן חיובי מקדם,  משני רק לקריטיות היזם.
במחדל יכולת שיווק רעיון, דינו כרעש התפצלחות קוקוס בחוף שומם.
יכולת להעברת מסרים היא קריטית, ככל שרעיון מורכב יותר, ולעיתים אף מהווה תחליף לישימות רעיון.
האחראי, המנהל, על ניהול משאבים לטובת ביצוע יישום חזון משפיע על הצלחתו, יעילותו, רווחיותו של רעיון. ניהול
פעילות
סיטואציות חיצוניות עשויות להשפיע על המיזם באופן שאופן הניהול המעולה עד הגרוע מאד מהווה פקטור משמעותי ועדיין אינו קריטי.
מנהלים היא פונקציה קיימת. מנהלים מצויינים, מטבע הדברים נדירים יותר. אין ניהול מושלם. חתירה לניהול מעולה נדיר, ועוד יותר match-up של פרסונה לפוזיציה.
רבים המקרים בהם ניהול כושל לא הצליח להפריך רעיון מוצלח.
יכולת ניהול יוצאת דופן, כשלעצמה, היא כ-קנקן ריק – שאינה משפיעה עך תכולתו.
מתפעלי חזון, תלוי הדיסציפלינה הם  פועלים ייחודיים או ייעודיים. מבצעים, פועלים, אופרטורים קריטי להיות התהליך, בלעדי ביצוע לא יצא מהכוח אל הפועל,  לא תהייה תוצאה.
בר תחליף בהתאם למורכבות העשייה.
ייתכן ביצוע גרוע, ועדיין תוצאה, הנמוך בסולם הנדירות.

לעתים ארבע, הפונקציות נעשות כל אחת בנפרד או כולן על ידי גורם אנושי אחד עם כל הווריאציות האפשריות.

המודל תקף על גופים החל מהמספרה השכונתית, ועד אפל, מפייסבוק ועד מוליך הכלבים.

Share

הערות? אשמח לתגובתך