הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדוקס רציונלי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

סיבה־תוצאה לא מספיק או לא נמצא

ההבנה שחתירה מתמדת למציאת קשרי סיבה־תוצאה
שעשויים להיתפש גם על־ידי תודעה זרה,
היא תנאי הכרחי ולא מספיק לרציונליות.

תנאי שקול בחשיבותו ודר בכפיפה אחת ובחיכוך
עם מקרים שיחסי סיבה–תוצאה לא נמצאו כי
⛔️ או שאינם*,
❌ או שאין תנאים מקדמיים הכרחיים למצוא אותם**.

קשר ל- 304


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדוקס רציונלי”

הערות? אשמח לתגובתך

Share