הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רציונליות

משך קריאה כ־ <1 דקות

תצורת חשיבה
הנסמכת על מידע,
עליה מוחלים היסקים מאורגנים בדירוג (– היררכיים)
בקשרי סיבה––תוצאה,
שבעלי תודעה זרים תקשורתית זה לזה יכולים לבחון, להבין, וליישם שלכות עצמונית.

[בשונה מאמונה.]

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך