הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה זרה

ללא קשר תודעתי

תודעה שאינה בתקשורת ישירה עם תודעה אחרת.

‘תודעה זרה’ מהווה אמצעי זמין, יעיל, אינטואיטיבי,
גם אם אינו חסין הפרכה,
לבקרה על חתירה לאובייקטיביות,
בהיותה משוחררת מהשפעת התכנסות הזדהותית שמובילה להסכמה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share