הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אצילות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ערכיות נשאפת, מנותקת מהשפעה

בעל ערך נתפש גבוה.

הכרה במעמד רשמי או בהתנהגות עצמונית מובחנת חיובית ולכן נשאפת – כ-הגינות, נדיבות, אדיבות,
תוך ניתוק ממאמצי השרדות, מיישומים תועלתניים מיטיבים זמנית מקומית ומהשפעה זולה ומפחתת.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share