הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמדה

תפישת מוצא

תמלול נקודת מוצא מכוונת ליישם סוגיה רעיונית עם השלכות ממשיות במפגש מול עמדות אחרות.

תמהיל של:
♠ קידום אינטרסים,
♣ מענה לתפישותסנטימנטים וערכים מוטמעים, מודעים ושאינם,
♥ השפעות רקע סביבתיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share