הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינטרס

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

עניין במושא נתפש

העניין שיש לבעל תודעה, פרטי או בהתאגדות, בתצורה מסוימת של מושא חיצוני נתפש.

העניין בתצורה מסוימת מהווה מוכנות להקצאת משאבים אנרגטיים, ממשיים ורעיוניים, להשגה או להגשמה.

האינטרס, העניין בתצורה רצויה, היא תפישתית־רעיונית להיבטים יישומיים ממשיים מורכבים יותר מאשר יחסי פעולה־תוצאה ישירים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

3 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינטרס”

הערות? אשמח לתגובתך

Share