הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הנדוס תודעה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

השפעה מכוונת תפישה

ניסיון של בעל עניין להשפיע על בעל תודעה שיתפוש חלקי מציאות באופן שמקדם את רצונו, מהווה היבט של מציאות.

שיח עמדות – ניסיון לתווך תפישת מציאות סובייקטיבית.

תיווך תפישת מציאות מכוון, אינטנסיבי, להשגת רבותא ממשית, רעיוניתמניפולציה, הנדוס תודעתי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הנדוס תודעה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share