הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוח

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אנרגיה, תוצר מפגש

תוצר השפעה ממשית או רעיונית של מפגש רכיבים.

פיזיקלית
חום או תנועה, ניתנים לכימות ומדידה.

התנהגותית
כפייה או מניעה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share