הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אנרגיה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר מפגשי כוחות

תוצרים ממשיים – חום או תנועה – ניתנים למדידה שמשתחררים בכוחות מתממשקים.

צריכת אנרגיה יזומה מתועלת לתוצרים בכוונה מקדמית.

התנהלות רציונלית:
מוכוונות לחיסכון אנרגטי; צריכת אופטימלית להשגת תוצר רצוי, למניעת בזבוז משאבים
♠ אם התוצר לא יושג,
♣ או שניתן להשיגו בפחות אנרגיה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share