הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות עם חלש/ חזק

לרוב, הזדהות חזק עם חלש יחסית לו:
⬅️ ‘לו אני במקום’ – השלכה מצבית של מצוקה על המזדהה,
⬅️ ‘אני חזק נדיב’ – הגרת נדיבות חזק ביתרון
על מי שבנחיתות מצבית יחסית לו,
לטובת ספיחת סיפוק רגשי.

התכנסות הזדהותית עם עמיתים לבעלי יתרון יחסי
– הערצת דמות, התארגנות, חזקה –
החצנת נחיתות,
שאיפה להעצמה.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

2 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות עם חלש/ חזק”

הערות? אשמח לתגובתך

Share