הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית בדייה תודעתית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

קידום ערך אישיותי

נעשה במטרה אינסטינקטיבית, לא מודעת, לצרכי תחזוק וקידום תמהיל ערכים רעיוניים עכשוויים (בעת תחזוק הבדייה), ומתוך כך ממשיים של פרט.

יש לצפות שבדייה מודגמת אינה חד־פעמית, אלא מהווה חלק ממערכת הפעלה אישיותית.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית בדייה תודעתית”

הערות? אשמח לתגובתך

Share