הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יש

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

גישה אפשרית אליו

מקרה פרטי של ‘קיים’ –
נמצא בחזקת מי שמודע לבעלותו הרעיונית או הממשית שמאפשרת עריכת שינויים בתפישה לגביו.


 

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share