הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יתרון סדר חברתי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הגבלות לצרכי רווחה

פרטים בעלי עניין, רצון ומשאבים שונים,
מוותרים על היבטי חירות לטובת סדר חברתי כדי לקדם את תמהיל רצונם המצרפי, שנתפש כשווה יותר וכנעלה מעל החירות והשוויון עליהם ויתרו בהסכמתם למערכת היררכית, גם אם חותרת שוויון.

הסדר המוחל עדיף, מבחינתם, על סכנות הכאוס הטבעי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share