הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – משאב

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מקור מעובד הכרחי להפקת תועלת

תיוג חיובי למקור ממשי, רעיוני, אנרגטי, אנושי או זמן,
שצריכתו באופן מסויים יחד עם מקורות נוספים מהווה תנאי הכרחי ולא מספיק, להפקת תועלת.

הפקה ושימוש במשאב מצריכים כוונה, מאמץ ומקורות מתכלים נוספים.

מהויות צורכות יותר ממקור אחד לתפקודן.
משאב מתכלה במובן שיש עלות להפקתו.

[גם אלוהים נסמך על מאמינים כמשאב, ולמקורותיהם cool.]


ותודה לש.ר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share