חזרה על סט פעולות מנותקות סיבתית מפרקטיקה, קשורות תודעתית להסמלת רעיון פרקטי, נשגב, שמייחד קולקטיב איתו מזדהים אליו שואפים להסתפייח.

מסורת

הערכת משך קריאה כ- 2 דקות

צ’יזבטיאדה חסידית

איך אותגר שמעֶרל משטעייטל לשמור על מסורת, מצווה כלשהי, ותוגמל על תלאותיו.

מסורת*
חזרה על סט פעולות קונקרטיות,
מנותקות סיבתית, מהפרקטיקה לעשייתן –
אם יש צידוק פרקטי, זו רוטינה, לא מסורת –
קשורות תודעתית
להסמלת רעיון פרקטי,
ערכית נשגב,
שמייחד קולקטיב
איתו מקיימיה מזדהים,
אליו הם שואפים להמנות,
רווים ערך תודעתי מההשתייכות.

פעולה רציונלית, אינטליגנטית, בגרעין הפעולה עוקר, שאם לא כן הפעולה הייתה בבחינת פרקטיקה מקדמת,
בעוד שרציונל ספיחת הערך ממניפסט השיוך לקולקטיב המקיימים את המסורת – מובן.

מסורת היא מניפולציה של יוצריה,
לתיעול הרפיון התודעתי
של אדיקות משמריה,
להנעתם לפעולה,
שרציונלית –
לא היו מונעים אליה,
אלא מספיחת הנאה,
ערך,
מתחושת יחד קולקטיבי.


* הערה:
מסורת, כל מסורת באשר היא מסורת, ללא הבדל דת, אמונה, מידת מופרכות או אכזריות.
לא מתמקד באחת מסויימת.
כל משמר מסורת, באשר הוא, הוא משמר.

בשונה מ’הרגל’, מסורת
היא דפוס פעילות דומה
של קבוצה, שיש בה ממד סמלי שתורם ללכידות ערכית, תוגעתית, של הקבוצה המשמרת והוא הרבותא לקיומה.


ככזו, הפרט הפועל מתעדף גבוה יותר
באופן מודע או שלא- ברוב המקרים,
את ספיחת התגמול מערך שימור דפוס התניית ההתנהגות הסוציולוגית
על ערכים כ-קידום אישי, הגינות, סבירות, נוחות, הנאה.

Share

הערות? אשמח לתגובתך