הצבעה אסטרטקטית – חדקרן

אין חיה כזו, אוקסימורון

תמצית

בחירות, הצבעה לשלטון היא אחת הפעולות, אם לא ה, המשקפות מירבית את יישום החלת השקפת עולם של פרט.

בוחר שהעיד שהצביע ‘אסטרטגית’, מבטא את מכלול העדפתו, בנימה אפולוגטית, מבטא אי-נוחות מהצבעתו.

התזה

פרט, מבחירה, אינו פועל בשונה מתפישת עולמו.

בכל רגע נתון, בכל עניין ונושא, פרט מפעיל את שיקול דעתו בבחנו אלטרנטיבות מועדפות.

בבחירות, כפעולה מדגימה, פרט מצביע בהתאם להשקפת עולמו המשוקללת.

כאשר פרט מצהיר: הצבעתי אסטרגית/ טקטית, הוא מחצין את מבוכתו, צערו, על שנאלץ – לא באמת נאלץ, הרי עשה זאת מבחירתו שלו – לבחור באופן שהוא אינו שלם עם הצבעתו – תוך וויתור על סנטימנטים מסויימים לטובת מימוש סנטימנטים אחרים בסט העדפותיו.

כך, בחר בסט ערכים שונה מהעדפתו המקדמית, ויתר על ערך חשוב לו, לטובת קידום ערך אחר, חשוב יותר. והתהליך, לא נעים לו.

הצבעה טקטית/ אסטרגית

בבחירות בהן בוחר מצביע באופן שונה מרצונו האינסטנקטיבי, סנטימנטלי, הקונקרטי, המקדמי, האהוד, המועדף, וזאת בהליך בקרה רציונלית, במטרה לשרת מטרה אחרת שנראית אהודה פחות אך חשובה לבוחר יותר כדי להגיע לתוצאה טובה יותר מבחינתו.

הצבעה אסטרטקטית –
ויתור על ערך מובהק וחשוב, ניגף מפני צבר ערכים שנתפשים, יחד, כחשובים יותר,
או
קידום ערך אחד דומיננטי שמביס צבר ערכים אחר.

התיוג כאסטרטגי, או טקטי, מתאר את אי-הנוחות של המצביע מבחירתו, על אובדן האלטרנטיבי בו בחר.

גיחוך–פתטיות

נחשפתי להבחנה

הצבעה טקטית: הבוחר מחליט לפי טובתו האישית, במצב נתון. הצבעה אסטרטגית: הצבעת בוחר לפי טובת המדינה.

ייחוס פרט לפעולת הטלת פתק שמעדיף תפישה התנהלותית ברמת מדינה, כשכוחו מתמצת בקול אחד מעשרות, מאות אלפים, מליונים, לאבחנתי, משול, למי שמתייחס לנאד שהופלץ מול יהודה ושומרון, כמלחמה ביולוגית. כלומר זה לא בלתי נכון, רק שסדרי הגודל, אפעס…

בחירות

The best argument against democracy is a five-minutes conversation with an average voter

בחירות, באשר הן, עוסקות באלטרנטיבות. ניתן לשער שמינימום אלטרנטיבות הן שתיים. למעשה שתי בחירות מכילות ריבוי ערכים שהבחירה הסופית בין השתיים כוללת את כולן.

בחירות פוליטיות עוסקות ביישום השקפות עולם במרחב פרט – חברה – ריבון.
הפעולה המעשית, הקונקרטית בבחירות היא זניחה; הטלת פתק אחד, שחשיבותו המוחלטת היא אחד חלקי מליוני פתקים אחרים. הבחירה מבטאת סט העדפות, אמונות, הטיות, סנטימנטים בתפישתו את יישום טובתו.

זו פעולה כל כך אבסטרקטית, שאני מתפלא איך רוב האנשים עם יכולת הפשטה מוגבלת כשלי, היו יכולים להטמיע ולקבל אותה אלמלי גדלו לתוכה עם התפתחות התודעה.
במלים אחרות – אני מתקשה להאמין, ומבין שלא ניתן להוכיח, שתודעה אנושית שלא נחשפה מקדמית לקונספט בחירות פוליטיות הייתה יכולה להטמיע את הקונספט אלמלי צמחה אורגנית אבולוציונית לתוכה.

אדישות: מקרה קיצון

במקרים בהם בוחר הוא אינדיפרטני על מושא הצבעתו, עדיין ישנם שני מקרים:

  • הצבעה,
  • אי-הצבעה.

הצבעתו דומה להצבעת ראש מפלגה שלטת, שמבין, שאם חסינותו הפוליטית תוסר אם יפסיד את הבחירות; במובן ששניהם משקלללים ברמות מודעות ועומק שונים את מכלול הערכים שלהם.

הצעה להסבר

מכניזם

ממשל > שיטת ממשל > היבט שלטוני > בחירות – מהווים מושגים אמורפיים הנוגעים בריבוי היבטים בחיי פרטים. כל פרט. בדומה ל-דת.

בהתפתחות האנושית, אמוניות קדמה ללאומיות. מיומנות אמוניות משמשת כתשתית להתפתחות לאומיות.

בעולם שחילק עצמו* למדינות, אמוניות ולאומנות מרבות להשתלב, עם חיכוכים, שכן בלאומיות מרכיב אמוניות על מורכבותו קיים. בהצבעה לדירקטוריון, לוועד בית, וכיוצא באלה, אין ייחוס מיסטי לתהליך ההצבעה.

פרט

פרט סופח ערך, חשיבות עצמית, מעצם יישום הליך בקרתי, רציונלי. בוותרו על ערך חשוב, משמעותי, לטובת קידום אחר, או צֶבֶר אחרים, הוא סופח ערך.

מצביע מצר על כך שוויתר על ערך חשוב, מנחם עצמו, מצטדק באזני סביבתו, מסביר שעשה מעשה אולי בלתי צפוי, בעיניו בעיני סביבתו, אך אוצה שייתפש כמי שהכריע באופן רציונלי.

* אלגוריות, הסמלות, טעינת מציאות במשאות מיסטיים

מושגים קשורים כ’הצבעה טקטית’, ‘אסטרגית’, כ’רצון הבוחר’.

אלה מצטרפים לתשמישי קדושה לאומיים, שבדומה לדת שמייחס קדושה למלים, טקסטים, ספרים, עצמים וכיוצא באלה, ומשמשים כפיקציות שנועדו לטעון מושגים במשאות סמנטיים מיסטיים.

Share

One thought on “הצבעה אסטרטקטית – חדקרן”

השאר תגובה