הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בקרה רציונלית, אישוש | הפרכה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תפישה: תמיכה | שלילה

עימות מרכיבי תפישה עם סבירות ומציאות באמצעות ניסיונות הפרכה של נתונים מקדמיים, ערעור הנחות בסיס, ניטרול הטיות עניין ורגש.

אישוש
איתור מרכיבים תומכים.

הפרכה
תפישה תקפה זמנית, עד הפרכה.
איתור כשל – תפישה מופרכת עד ניסוח מחודש.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

3 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בקרה רציונלית, אישוש | הפרכה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share