הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמת

ניתן לאישוש

תוכן נתון להוכחה או הפרכה רציונלית, נסמך על ידע,
שפרט יכול לתפוש באופן שתודעה זרה עשויה להגיע אליו עצמונית.

אמת


שאלתי את Copilot AI:
הגדרה ל-מה הוא הטקסט הבא: “תוכן נתון להוכחה או הפרכה רציונלית, נסמך על ידע,
שפרט יכול לתפוש באופן שתודעה זרה עשויה להגיע אליו עצמונית?”

Copilot: הטקסט שתיארת מתייחס למונח “נאמן”. נאמן הוא מי שבוטחים בו, והמילה הנרדפת מְהֵימָן מגיעה מן הארמית. אֲמָנָה ביסודה היא הבטחה ומכאן – ברית, הסכם וכתב התחייבות[^2^]. בהקשר הנתון, הטקסט מתייחס לתוכן שניתן להוכחה או הפרכה רציונלית, ונסמך על ידע. פרט יכול לתפוס את התוכן באופן שתודעה זרה עשויה להגיע אליו עצמונית[^1^]. כלומר, הטקסט מתייחס למילים ומשפטים שניתן לבחון באמצעות הגיון רציונלי ולהגיע למסקנות מבוססות על ידע קיים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share