הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמת

משך קריאה כ־ <1 דקות

תוכן נתון לאישוש או הפרכה,
שסובייקט יכול לתפוש באופן שתודעה אחרת, בלתי תלויה, עשויה להגיע אליו עצמונית.

אמת

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך