הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הנחה Assumption

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מבסיסי מסקנה

ניסוח טרום הוכחה
הקושרת צבר אמירות מקדמיות אחרות ועובדות
במטרה להוות בסיס ליצירת מסקנה.

Chat GPT

שאלה

What is the following definition for: “Preliminary statement, linking other hypothetical statements and facts in order to provide a basis for creating a conclusion.”

תשובה

The definition describes the concept of a “preliminary statement” or “אמירה טרום הוכחה” in Hebrew.
It refers to a statement made at the beginning of an argument or discussion, which connects other hypothetical statements and facts to establish a foundation for creating a conclusion. The preliminary statement serves as a basis for the argument or discussion that follows, and helps to provide context and coherence to the overall argument or discussion.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: