הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה | ידע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

🟥 אמונה מייתרת את תיקוף מרכיביה.
🟥 תכלית תודעה זרה לחזק את ההבנה המקדמית.
🟥 דת וחיי קהילה אנושיים נסמכים על מערכות אמוניות.

🟦 ידע נסמך על תיקופו.
🟦 תודעה זרה מפריכה או מאששת תקפות.
🟦 שרידה, התפתחות אנושית ומדע שוללים ומפריכים אמוניות.


#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה | ידע”

הערות? אשמח לתגובתך

Share