הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה

משך קריאה כ־ <1 דקות

מערך הנחות
לא ניתן להוכחה,
מוסכם א-פריורי,
פטור מנסיונות הפרכה.

פרטים נבדלים
🔻בין נטייה מובחנת לאימוץ אמונות
🔺לבין התניה להפרכתן,
🔹בין יחוס ודאות לקיום תופעה
🔸לבין הערכת התכנותה.

מאמין עוין ערעור אמונותיו,
שואף שיאומצו על ידי סביבתו
כאישרור ל’אמיתותן’.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך