הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תחושה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תוצר חוש

התייחסות לאירוע במציאות באמצעות קֶלֶט של (לפחות) אחד מהחושים.

לרוב, תחושה מנוסחת לאחר עיבוד תודעתי.

תוצר תחושה עשוי להיות דחף פיזיולוגי, תגובה אינסטינקטיבית או רעיוניתהבנה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share