הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אמונה דתית

משך קריאה כ־ 1 דקות

נשענת על רעיון, קונסטרוקט, נשאף:
ביטחון בקיום סדר,
מאורגן באמצעות כוח־עליון.

אמונות דתיות נבדלות ב-
🤛 תצורות הסדר המארגן,
🤛 תפישת נגישות הפרט לכוח־העל,
🤛 פרוטוקול הציוויים והערכים שמסדירים את היחסים בין
פרט,
לחברה/קהילה,
לריבון.
🤛 נרטיב כמצע מתווך את התוכן.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך