הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סנטימנט, מאפיינים

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הטמעה, הנאה, טביעת תודעה

סנטימנט מוטמע ראשונית בינקות,
על ציר זמן מתעדכן, מתמצק, בהתאם לחיוויים רגשיים מהמציאות.

סיפוק סנטימנט גורם לחיווי ערך והנאה, מניעתו מתסכלת.

מערך הסנטימנטים ואופני מימושם מהווים טביעת תודעה של פרט.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share