הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תהליך

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פרוצדורה, פעולות למטרה

צבר פעולות או כללים סדורים מנוסחים מקדמית, למימוש מטרה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share