הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינטואיציה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

היסק תחושתי

מודעות לחיווי טרם התממשותו במציאות.

התייחסות בהווה לאירוע עבר או עתידי עם מידע חסר – לא עובדתי – באמצעות ניסיון נצבר והיסקים ללא תמלול התהליך.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

3 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינטואיציה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share