הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תגובה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ריאקציה, פעולה אחרי גירוי

פעולה רעיונית או ממשית
תתכן אינסטינקטיבית בלתי רצונית, או לאחר עיבוד ובקרה רציונלית, פנימית באורגניזם או פיזית חיצונית –
לאחר חשיפה לגירוי רעיוני, חושי או פיזיקלי כימי, ביולוגי או מכני.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share