הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מציאות ‘טופחת’

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מימוש נוגד ציפייה

כשהיבטי מציאות מתממשים באופן שלילי, נוגד את הטיית הסנטימנט, הפרדיגמות כשלו לממש תוצאה מקווה.

כשמציאות ‘טופחת‘ הרציונל מגוייס:


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share