תפישה פוזיציונית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

בכמה מהמקרים, כשאנחנו פותחים באני חושב,
בעצם אנחנו מדברים מתוך הפוזיציה, האינטרס, הפרדיגמה, הרצון, שהכתיבו את דעתנו?

Share

הסמלה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 • ייחוס תודעתי לאובייקט משמעות השונה מהווייתו הבסיסית, ו-
 • קשירתו להוויה אחרת.
Share

מבטחינו באל

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

ריבוי אנשי מכירות יראי שמיים

חברת פורקס – עיסוק בתפר שבין השקעות להימורים חוקיים.

במיקרו אנווירונמנט – ישראל מעצמת פורקס בינלאומית, מוכרת לריבוי מדינות בעולם – התפעלתי מהתופעה הרווחת בין אנשי המכירות של: ריבוי הדתיים, מתנועת ההתחזקות כלפי פרקטיקה דתית במהלך העבודה, חבישת כיפות שחורות, התכנסות יומית לתפילה משותפת.

ההסברים האפשריים לעובדת קיום פרקטיקת הדת בסיטואציה המסוימת, שחורגת מהמצופה לעובדים בחברות הטרוגניות דומה, ואופיינית לפעילות פורקס:

 • להבחנתי, העיסוק התכני בפורקס דומה לעיסוק בתכני יהדות-
  • נשען על אקסיומה בלתי ניתנת להוכחה,
  • ויש עליו תלי תלים של הנחות מורכבות, התפלפלויות לעתים סותרות.
 • גיוס האל להצלחה נגד הסטטיסטיקה-
  • הסיכוי להצלחה בשיחת המכירה הבאה הוא פחות מ- 1 ל- 30. כדי לגייס אנרגיה את האנרגיה והאופטימיות יש לפנות לכוח עליון חיצוני, שיעזור, פרילאנסר הזמין והנכון לקריאה,
  • ההבנה שהצלחה תלויה בגורמים בלתי תלויים בו, במזל, גורל, מפנה לאל.
 • אי-נוחות מול הסמכות המוסרית העליונה-
  • לעוסקים במכירת הפורקס יש תחושה של עשיית מעשה משיק לחוסר הגינות.
   הם מתמודדים עם חוסר ההגינות המקומית על ידי ריצוי ישירה של הסמכות העליונה – אל.

 

Share

גשר בין דתיים לחילוניים

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 • השאיפה, לגשר והדברות בין חילוניים ודתיים תמוהה בעיניי. כלומר-
  • כחילוני אין לי צורך ב’גישור‘.
  • מבחינתי, איש באמונתו, בסמליו ובמנהגיו יחיה.
  • אין לי עניין לצרף את המאמין להיעדר אמונתי.
  • למה למאמין יש עניין להדבר עם חסר האמונה?
  • יכול להיות שהמאמין רוצה לצרף את חסר האמונה לאמונתו, או לפחות לקבל תמיכה לתחזוק אמונתו?
  • מפני שכך מתחזק את אמונתו?
 • אין לי עניין לעזור למאמין להתמודד עם חיזוק אמונתו בכך שאגלה גמישות, פתיחות להיעדר אמונתי.
 • מעלה את האפשרות שה”חילוניים’ המשתתפים בגישור הם בעצם ‘דתיים עצלים‘-
  • פרט לתחזוק הפרקטי של מכלול המצוות הם מקיימים תודעתית את שאר דרישות הדת.
Share

דת

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

 • religionאוסף ציוויים, ערכים ומסרים להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון, נשען על מרכיב אמוני קיים באישיות המאמין המבועת מהלא מובן והבלתי נשלט ומייחל לבלתי מושג, מונח על מצע סיפורי בדוי תומך.
  דת מטמיעה ציות באמצעות יישום פעולות וטקסים למאמינים, איום בסנקציות והבטחות לתגמול של כוח־על.
  האמונות הן תפישות שאינן ניתנות להוכחה שתפקידן לקדם ערכים שיוצרי הדת מבקשים לקדם לטובת הקהילה ואת ראשיה, באמצעות מבנה רציונלי המונח על הסמלות לקידום ערכים פרקטיים.
 • תפקידה:
  1. ניפוק אמצעים מנטליים, הסברים, להבנת חיוויי מציאות נתפשת,
  2. גזירת התנהלויות תואמות,
  3. לטובת שימור סדר חברתי,
   כפי שנתפש על ידי מחוללי הדת והממסד המקיים אותה.
 • כך, על דת להכיל
  1. אמונה‘ הכלה של התכנות לא רציונלית – הכרה תודעתית משפיעה על יקום אונטולוגי,
  2. ממד ‘ציווי‘, שאין לערער עליו, ועל מקור הסמכות,
  3. ממד ‘הסמלה‘- ייחוס תודעתי לאובייקט משמעות השונה מהווייתו וקשירתו להוויה אחרת.
  4. וכן ‘ערך’ קונקרטי לקידום של סוכני הדת, המתווכים בין המאמין לאידיאה.
 • וכן, דת לא מחוייבת להכיל אל,
  מהטעמים

  1. אלוהות היא אחד מהעמודים ההכרחיים והאפשריים להשתתת דת,
   ניתן להתייחס ללאומנות כסוג של דת, נטולת אל.
  2. האם יש בסיס ליומרה להטיל על רוב המאמינים, אדוקים ככל שיהיו, את מהות האל?
   חוסר היכולת של מאמין להסביר את קיום ה’אל’, לא משפיע על היות האל או לא, כמובן, ועם זאת מחזקת את התפישה של מרכיב האמונה והציוויים הנלווים- דת.

לעיתים מכילים ל- ומדירים מ- ‘דת’ באופן שגוי:

 • יש מי שמודר מהדת, עצמאית או על ידי אחרים ומתוייג כ’חילוני’ בשל העובדה שאינו ממלא חלק או את כל המצוות –
  • הוא עדיין יכול להיות דתי. בגרסה העצלה.
 • אהדה לקבוצת כדורגל אינה בבחינת ‘דת’, שכן אין ממד ציווי.
  • אין להחליף רצון חזק, או אפילו התמכרות בציווי מילולי.
Share

פתטיות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

 • הפער בין אופן תפישתו הערכית של פרט את עצמו
  לבין תפישת סביבתו הבוחנת,
 • כאשר תפישת הסביבה נמוכה או שלילית יותר.
Share

מציאות תפישתית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

גירוי נתפש בתודעה באמצעות חוש אחד או יותר,
מעובד, ניתן לתמלול ולתקשור,
ויכול להיתפש עצמאית באופן דומה על ידי תודעה אחרת.

Share

אחיזות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

בעזרת מלים אוחזים תודעתית במציאות, מנסחים פעולות ומניעים לביצוען.
לא בוראים מציאות.
יצירת מציאות באמצעות מלים, גם בשימוש במבנה תחבירי מעולה וחריזה ממושקלת היטב
היא שגויה במקרה הקל ומניפולציה שקרית בקשה.

Share

הטיות פרדיגמטיות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 • מאורע, בהתרחשותו, מהווה אישוש להנחות מקדמיות שאומצו טרם קרות האירוע,
 • הנובעות מתפישות עולם שהוטמעו בעבר.
 • המעניין, שאותו אירוע יכול לאושש פרדיגמות שונות ואף מנוגדות.
Share

אֱמונה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 – אחיזה תודעתית

שלא לנקוב ב’הגדרה’.

אֱמונה – תיוג מגדיר*, לייחוס** ממשות, נכונות, לרעיון***, ללא תמיכה בממשות אמפירית ניתנת להוכחה*** על ידי תודעה**** בלתי תלויה*****.

להמשיך לקרוא אֱמונה

Share

תשומות אינטלקטואליות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

האם משלב מסוים,
עיקר תשומותינו האינטלקטואליות
מופנות לגיוס המאורעות שאנחנו חווים,
לאישוש הפרדיגמות המוטמעות בנו?

Share

תוצרינו הסוציו־מנטליים

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

הצדקה ערכית

תוצרינו הסוציו־מנטליים נחלקים לשניים:

 1. חלק אחד מחיינו המנטליים אנו מקצים לחקיקת חוקים וכלילת כללים,
 2. באחר, אנחנו מחריגים עצמנו כיוצאי דופן מהחוקים שזה עתה כוללנו.

סלוואדור דאלי:

The only difference between me and the surrealists is that I am a surrealist.”

ההבדל היחיד בין הסוריאליסטים לביני הוא שאני סוריאליסט.”

Share

הבחנה נורמטיביות – סבירות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

אין הדבר חדל להיות אמת רק משום שלא מתקבל על דעת הרבים.
נאמר, ובבורותי איני יודע היכן.

נורמטיביות: התנהלות קונפורמית, מתכנסת לסטנדרטים של הסביבה המקיפה.

סבירות: התנהלות פרט שתודעה אחרת, בלתי תלויה, מבינה, מזהה בה היגיון.

אלה שתי התנהלויות שבחלקן חופפות. להמשיך לקרוא הבחנה נורמטיביות – סבירות

Share

רדיקליות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 1. בחינת תפישות, עמדות או ערכים קיימים,
 2. האם להמירם באחרים, שונים מהותית מהקודמים,
 3. המרת הקודמים בחדשים,
 4. הנתפשים כקיצוניים.
Share

עלבון, הפחתת ערך

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

 • הפקרת תפישת ערכו העצמי של הנעלב,
 • על ידי הפקעתו מעצמו,
 • באמצעות הפקדתה ברשות האחר – המעליב.
 • הנעלב בוחר, וולונטרית, לשתף פעולה עם תפישת המעליב,
 • ולהפחית בתחושת הערך העצמי שלו.

להמשיך לקרוא עלבון, הפחתת ערך

Share

איכות אנושית

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

נראה, שמי שנצמד לפרוטוקול התנהגותי מאובחן, נתפש כפרסונה איכותית יותר ממי שלפני צומת החלטה, מקבל החלטה איך להתנהל, בכל אירוע מחדש.

Share

תמלול חוויה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

האם החווה חוויה יכול לחוותה ללא תמלולה?

Share

הטיות פרדיגמטיות

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

מאורע, בהתרחשותו, מהווה אישוש להנחות מקדמיות שאומצו טרם קרות האירוע, הנובעות מתפישות עולם שהוטמעו בעבר.
המעניין, שאותו אירוע יכול לאושש פרדיגמות שונות ואף מנוגדות.

Share

ציני, אני?!

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תיאור מילולי, מפחית לועג, למצב.

 • במקור, ביוון העתיקה, אסכולה פילוסופית השואפת לחיים טובים באמצעות הרמוניה עם הטבע, מידות טובות והטלת ספק.
 • מאחורי כל אמירה צינית מסתתר כשל’.
 • ‘ציניות היא מקלטם של חסרי ההומור‘.
 • חגיגת הכשל’.
  • הציניות היא ההתייחסות אליו.

להמשיך לקרוא ציני, אני?!

Share

בין יושר ליושר אינטלקטואלי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

העדר יושר אינטלקטואלי

לפני שאשקר לאחרים,
רוצה לדעת האם אני משקר לעצמי.
[או לפחות לשאול את עצמי האם אני עושה זאת.]

בעוד שאני יכול, עלול, לשקר לאחרים בנסיבות שונות ומשתנות
– בפיתוי למקסם רווח או מחשש להפסד –
אין סיטואציה, סיבה, תנאי, מקום או זמן, שאני רוצה לשקר לעצמי. להמשיך לקרוא בין יושר ליושר אינטלקטואלי

Share
Share