אנדרסטייטמנט, יושר אינטלקטואלי, ניואנס, סאבטקסט

לשון המעטה, הבחנה דקה, יושרה, השתמעות – פופוליזם

תקשורת קונסרבטיבית פופוליסטית, נמנעת, במודע ובאינסטינקט משימוש ב –

אלא, חותרת ישירות ופשטות.

תפישה קונסרבטיבית עוסקת ביחסי פרט––חברה––ריבון.

פרט

התייחסות סובייקט לעצמו, ולפרטים עמיתים בחברה איתם הוא בממשק.

חברה

אוסף פרטים עם מכנה משותף תפקודי הזדהותי מתמשך, ביחסי גומלין ביניהם – [מעבר למשפחה] קבוצה, קהילה, שבט, לאום, דת, מדינה, איתם אינדיבידואל מקיים יחסי גומלין, החל מהזדהות רגשית נטילת חלק בפעילות ועד שליטה על מכלולי חיים.

ריבון

מי שמוביל קבוצה, מכתיב את פעילותה וכלליה, ומתוך כך את הצביון הנתפש שלה, ושלו.

מאפיין

תפישות קונסרבטיביות מקננות במרחב

 • בין שימור אמונה אופנסיבית
 • לתגובה אקטיבית לאיום דפנסיבי.

ככאלה, תפישות שמרניות מתמקדות בניסיון להיות אפקטיביות לקהל הצורך תפישות אלה באמצעות העברת מסר

 • יחיד,
 • מצומצם,
 • מצמצם,
 • ישיר,
 • ברור,
 • בוטה,
 • בהטייה לאורנמנטים מז’אנר פואסתטי/ פרואסתטי,
 • שמתכוון לחסוך משאבי עיבוד, פן יאבד,
 • נמנע מפרשנויות מטשטשות, שעלולות לעמעם את מהותו

מסר שמרני מתואם לקהל מוטה לסוג מסרים ממין זה; מיישמי תפישה שמרנית שואפים להמנע מבזבוז משאבי קשב, עיבוד, על קהל לא מיומן במותרות של מסרים מורכבים, בלתי ישירים.

הלימה

 • מסרים שמרניים מכילים ומקדמים א-פריורית את קיום הדת, העם, הלאום, הקבוצה, החברה, הקהילה, הקולקטיב, כערך שלעצמו, ערך נשגב, עליון על הפרטים המרכיבים אותו, ומתוך כך מייחסים חשיבות-על עד רמה מיסטית לריבון, כלאידיאת ההתארגנות החברתית.
 • מסרים מסורתיים אוחזים ברעיונות הדוקים, פשוטים, ברורים, ציוויים, אמוניים; קיום אל, מדינה, קיום וקידום פעולות הנובעות מאמונה זו אינם יכולים להכיל מורכבות מערערת עמדה שהאל קיים ומושלם, או הטלת ספק בשאיפה שמדינה תהווה ריבון כולל, אחראי על ביטחון וקיום אזרחיה, גם במחיר חייהם.
 •  מסרים כְּאֶלֶה מחייבים תקשורת ציוויית בלתי ניתנת לבחינה או ערעור. אין כוונה, רצון ומתוך כך גם לא יכולת הטלת ספק בעיקרי אמונה, או בנאמנות לחברה כמדינה.
  פוסטולטים אינם יכולים לדור בסמוך לביטויי לשון המעטה, הבחנה דקה, השתמעויות אמורפיות, ערעור לוגי, בקרה, דו או רב משמעויות מעבר למשמעות ראשונית נתפשת.
  על פניו, תפישת אלוהות מצריכה מהמאמין יכולת אבסטרקטיוּת מפותחת, שכן הרעיון מופשט, בלתי ניתנת להבנה, הוכחה והכלה. בפועל, ניתן להבחין שתפישה אמונית רווחת יותר בסוציו-אקונומיה נמוכה, ככל שהתארגנויות אנושיות מוקדמות ופרימיטיביות יותר ומשכילות פחות – כלומר שמרו על עיקררי אמונתן והצביון הנלווה לכך, כן הן מוטות יותר לאמונה, לקונפורמיות פרטיהן, אחרת לא היו שורדות.
  חברות משמרות מסורות לשם שימור הצביון הקולקטיבי, נוטות יותר לקבל פתרונות חד משמעיים לשאלות מורכבות או חסרות מענה. הן תולות בכוחות עליונים מארגנים תקווה לעתיד טוב, וייחול להשפעה על שיכוך זעם כוח עליון אבסטרקטי, או לריבון רב עוצמה שמקיים קשר סימביוטי עם ריבון אבסטרקטי – אלוהות דת, כדי לשלוט בחסותו בהמונים המקבלים את מרות כוחות-על.
  נטיות אלה פוחתות ופחותות ככל שההשכלה גבוהה יותר, ופרטים מרגישים פוטנטיים על הקורה להם. ממד הערעור על כוחות עליונים קיים.
 • תודעות קונסרבטיביות מתאפיינות, גם, בחוסר יכולת, סבלנות, העדר הכישורים להיות במצבי ספק או אי-ידיעה בתחומי התפישה.
  לכן, מייחסים לריבון יכולות-על – אם הוא אל, או לחמש את המבנה החברתי – מדינה – ביכולות ובסמכויות מוגברות על אזרחיה, ומתוך כך להיות חזקים יותר מול איומי-חוץ.
 • רעיונות פשטניים, נמנעים מחתירה לתקפות רציונלית. כמוטי יישום סנטימנט, רעיונות אלנה יינשאו כהכרח, גם אם לא מספק, על פלטפורמה של רהב מילולי, וביטויים פרואסתטיים. תפקיד רהב מילולי זה הוא לספוח אהדת המון מוטה סנטימנט משותף לכדי תקפות נורמטיבית ממקורות סמכותיים המנפקים רטוריקה ממין זה באופן רפטיטיבי המטמיע מסרים במומנטום חזרתיות, שיתקבלו על דעת קהל מובחן.
  נואמים שנתפשים כמעולים, משלהבים, משלבים אלמנטים של חזרתיות עם רהב מילולי וגרפי שיישא תוכן.
 • מכניקה תפישתית מוכוונת לתודעת קהל יעד מוטה לרעיונות אמוניים באמצעות כלים תואמי יכולות מנטליות מובחנות. תודעה אמונית, מיומנת בצמצום רעיוני, סביר שלא תוקסם או תשתכנע מתפישות מורכבות מערערות חותרות הבנה רציונלית. הבחנה זו היא תוצר סביבה מובחנת, יכולת אינטלקטואלית מסויימת, הטמעה אינטנסיבית רציפה הנמנעת מבקרה רציונלית לדיסציפלינות הנבחנות או הטייה להשכלה בתחומים מופשטים.
 • הטייה לרעיונות רומנטיים מאפיינת תפישות קונסרבטיביות, מטפלת בסנטימנט, באינסטינקט הזדהות מתכנס קולקטיבית.

רעיונות פרט–חברה–ריבון פוגשים

 • סנטימנטים אנושיים,
 • מגוונים – לכל פרט עשוי להיות סט סנטימנטים שונה,
 • בתמהיל בלתי ניתן לכימות,
 • ברמות עוצמה – מידת האנרגיה בו פרט מוכן להקצות למימוש הסנטימנטים – שונות,
 • ומכאן, מידה שונה בחתירה למימושם.

כך, רעיון שמלכתחילה אינו מתיימר להידוק לוגי היררכי, יפורש בריבוי היבטים מהנחשפים אליו. ככל שרעיון פחות רציונלי יש סיכוי שיטושטש יותר, ורעיון מורכב – יתבדר לחלוטין.

לכן יש צורך בסרט, טבעת, שיאחז, מבחוץ, חיצונית, מלאכותית את מגוון השוני של מרכיבי הקהילה, ובהסכמת הפרטים לאחיזה זו, הסכמה וולונטארית או בכפייה.

לאור זאת, אי אפשר לנסות להיות אפקטיביים על ידי טשטוש מסר בשימוש באנדרסטיימנט, חתירה ליושר אינטלקטואלי, שיבוץ ניואנסים, או התהדרות בסבטקסט שיטשטשו מסר.

תפישה רציונלית

חתירה לרציונליות נמנעת מרומנטיקה, מגיעה למסקנה באמצעות דיאלקטיקה מערערת, היררכיית סיבה–תוצאה, שיישומה מהווה כר נרחב לפרשנות במהותה.

הומור

הומור ‘מתוחכם’, נשען על אלמנטים בלתי ישירים אלה.

כך,
הומור קונסרבטיבי מתאפיין באלמנטים הבאים:

 • קורבָּנות,
  הפיכת בעל הכוח לקורבן, כדי לספוח את תמיכת ההמון המזדהה,
 • היפוך,
  הפשטות שבהצגה הופכית של המציאות כאלמנט הומוריסטי,
 • מתיחת מציאות,
  מחוץ לגבולות התרחשותה אֱלֵי אבסורד מגחיך.

רהב

הסתמכות על פרואסתטיקה, דימויים שהחיבור למושאם אמור להעצים אותו מעצם החיבור לא בשל ישירות הקישור.

Share

השאר תגובה