הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה | אמונה

שאיפה להוכחה | ללא ערעור

פרדיגמה

מערכת הנחות מקדמיות מאורגנות לתפוש מציאות,
שבעליהן פועלים לפיהן ומקצים תשומות להצדיקן.

אמונה

ניסוח הנחה מקדמית (אחת או יותר) ללא ערעור
ולא בהכרח* ותמיד פועלים לפיה.


* למאמין מנוסח ללא ערעור שאסור לשקר ולעתים חוטא.


 

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share