הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הקצאה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תכנון חלוקת משאבים במידה

תכנון כמותי לחלוקה עתידית של משאב – ממשי, רעיוני, אנרגיה או זמן – לגורם אחר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share