הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ימין, אידאה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הקרבה למען רעיון

ספיחת תחושת ערך אישית,
מהקרבת טובין, החלת מגבלות על חופש הפרט בהווה,
של ציווי, סנטימנט, ערך, רוטינה, שהוטמעו בעבר
משרתים רעיון מופשט ש(לא) יתכן בעתיד.

מוכנות להקצות משאבי־כלל להגנה ולהחלה של יישומי ליבה על ציבור
גם אם פרטים אחרים אינם שותפים לתפישה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

One thought on “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ימין, אידאה”

הערות? אשמח לתגובתך

Share