התנהגות אנושית אבנורמלית, נשלטת, מזיקה לבעליה, שהלוקה בה מוצא בה היגיון פנימי המספק מענה לעניין, ייצר או צורך.

פתולוגיה התנהגותית

הגדרה

פתולוגיה-
התנהגות אנושית,
אבנורמלית,
נשלטת,
מזיקה לבעליה,
על פי חיוויו או על פי צפיית אחר,
שהלוקה בה, דבק ביישומה בשל מציאתו בה היגיון פנימי
המספק לו מענה לעניין, ייצר או צורך מיידית.

דפורמציה אישית, אלטרנטיבה

מציע, מעוות, הסבר מעט אחר למושג, תוך שימוש הן בהלחם המלים היווניות, והן בשימוש בפועל.

πάθο ,pathos, יוונית עתיקה, “כאב”, “סבל”.

λογία, logia “תורה”, “הסבר”.

Share

השאר תגובה