הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שליטה

הערכת משך קריאה: 1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

יכולת כפייה מוסדרת

תיוג מצב בו מהות אנושיתממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, למנוע או לכפות, פעולה או מצב על מהות אחרת לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים מופעלים על ידה.

מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.


בקרת BARD

מה המינוח המוסבר להלן: ‘תיוג מצב שבו מהות אנושית – ממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, לכפות, על מהות אחרת פעולה, מניעה או מצב, לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים אחרים שנשלטים על ידה. מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.’

המינוח המוסבר להלן הוא שלטון.

המונח “שלטון” מוגדר כיכולת של אדם או קבוצה לשלוט באחרים, באמצעות כוח פיזי, סמכות חוקית או השפעה חברתית.

התיאור המוסבר בפסקתך תואם את ההגדרה של שלטון, שכן הוא מתאר מצב שבו ישנה מהות אחת (ה”שולטת”) שיש לה את היכולת להשפיע על מהות אחרת (ה”נתונה לשליטה”).

 


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share