הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בדייה תודעתית

חוויה שלא הייתה כמציאות

ידיעה של פרט שחווה מאורע שהוא לא נכח בו, או שנכח וחווה אירע מה שלא קרה; תחושה בהווה של מעורבות במאורע בעבר, כשתודעה זרה נוכחת שוללת קיום או התכנות.

אם אין מודעות לבדיה [– לא ניתן להוכחה] – לא שקר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

2 תגובות בנושא “הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בדייה תודעתית”

הערות? אשמח לתגובתך

Share