הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה קובעת הוויה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שיקוף מציאות

לפרט יש רק את תודעתו
כאמצעי תיווך חיוויי מציאות
לאחר חישה, טרום פעולה.

חיוויי־מציאות נתפשים חושית, מעובדים בתודעה
כשיקוף לתפישת מציאות מסוימת,
שנחווית שונה אצל בעלי תודעה אחרים.

[בשונה מחיווי נטול תודעה (נניח, מד מרחק, זמן).]


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share