הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טיפול בהוויה–תודעה: רציונליות/אי

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

שאיפה רציונלית:
לאמן וליימן תודעה, כאמצעי התנהלות במציאות,
תוך מזעור הטיות מעוותות תפישה,
במטרה
לשנות ולהתאים את המציאות במידת האפשר והיכולת לקידום רצון בעל התודעה.

טיפול ישיר בתודעה במקום במציאות – חיווי פסיכיות.
אי־רציונליות.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הערות? אשמח לתגובתך

Share