דת

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

 • religionאוסף ציוויים, ערכים ומסרים להסדרת יחסים בין פרט לקהילה לריבון, נשען על מרכיב אמוני קיים באישיות המאמין המבועת מהלא מובן והבלתי נשלט ומייחל לבלתי מושג, מונח על מצע סיפורי בדוי תומך.
  דת מטמיעה ציות באמצעות יישום פעולות וטקסים למאמינים, איום בסנקציות והבטחות לתגמול של כוח־על.
  האמונות הן תפישות שאינן ניתנות להוכחה שתפקידן לקדם ערכים שיוצרי הדת מבקשים לקדם לטובת הקהילה ואת ראשיה, באמצעות מבנה רציונלי המונח על הסמלות לקידום ערכים פרקטיים.
 • תפקידה:
  1. ניפוק אמצעים מנטליים, הסברים, להבנת חיוויי מציאות נתפשת,
  2. גזירת התנהלויות תואמות,
  3. לטובת שימור סדר חברתי,
   כפי שנתפש על ידי מחוללי הדת והממסד המקיים אותה.
 • כך, על דת להכיל
  1. אמונה‘ הכלה של התכנות לא רציונלית – הכרה תודעתית משפיעה על יקום אונטולוגי,
  2. ממד ‘ציווי‘, שאין לערער עליו, ועל מקור הסמכות,
  3. ממד ‘הסמלה‘- ייחוס תודעתי לאובייקט משמעות השונה מהווייתו וקשירתו להוויה אחרת.
  4. וכן ‘ערך’ קונקרטי לקידום של סוכני הדת, המתווכים בין המאמין לאידיאה.
 • וכן, דת לא מחוייבת להכיל אל,
  מהטעמים

  1. אלוהות היא אחד מהעמודים ההכרחיים והאפשריים להשתתת דת,
   ניתן להתייחס ללאומנות כסוג של דת, נטולת אל.
  2. האם יש בסיס ליומרה להטיל על רוב המאמינים, אדוקים ככל שיהיו, את מהות האל?
   חוסר היכולת של מאמין להסביר את קיום ה’אל’, לא משפיע על היות האל או לא, כמובן, ועם זאת מחזקת את התפישה של מרכיב האמונה והציוויים הנלווים- דת.

לעיתים מכילים ל- ומדירים מ- ‘דת’ באופן שגוי:

 • יש מי שמודר מהדת, עצמאית או על ידי אחרים ומתוייג כ’חילוני’ בשל העובדה שאינו ממלא חלק או את כל המצוות –
  • הוא עדיין יכול להיות דתי. בגרסה העצלה.
 • אהדה לקבוצת כדורגל אינה בבחינת ‘דת’, שכן אין ממד ציווי.
  • אין להחליף רצון חזק, או אפילו התמכרות בציווי מילולי.
Share

פסימיות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ייחול החוזה שתחזיתו לא תתממייש.

Share

נדיבות – אחיזה תודעתית

משך הקריאה: 20 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שלא לנקוט ב’הגדרה’

צמצום

ב- 1985, נעתי באוניבוס, תחבורה ציבורית, בריו דה ז’ניירו; ברבים מהמקרים קיבלתי עודף שגוי; לפעמים יותר, לעתים פחות. לא מובחן.
מניח, שתפישת הקופאים בכלוב מסורג במרכז האוטובוס על מידת טעויותיהם מוטה לכיוון ה’פחות’ טעויות ממה שטעו בפועל.
מן נטייה אנושית שכזו.אני משער שבמובהק, דעת רוב האנשים על נדיבותם גבוהה יותר מאשר תפישת סביבתם אותם.

נדיבות –
מידת הזמינות
של הקצאת ונתינת משאבים
לקידום טובת אחר,
בתמורה לסיפוק רגשי.

נדיבות:
נכונות עצמונית לתת טובין, בעל־ערך לנותן
– טובין ריאלי, שווה כסף או זמן, או רעיוניות כאנרגיה תודעתית –
לבעל־תודעה אחר,
במטרה להיטיב עם אחר,
כשהתגמול לנתינה הוא רְווִייָת סיפוק והנאה מהטבת מצב האחר מהמצב טרום הנתינה.

להמשיך לקרוא נדיבות – אחיזה תודעתית

Share

פתטיות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

 • הפער בין אופן תפישתו הערכית של פרט את עצמו
  לבין תפישת סביבתו הבוחנת,
 • כאשר תפישת הסביבה נמוכה או שלילית יותר.
Share

אחיזות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

בעזרת מלים אוחזים תודעתית במציאות, מנסחים פעולות ומניעים לביצוען.
לא בוראים מציאות.
יצירת מציאות באמצעות מלים, גם בשימוש במבנה תחבירי מעולה וחריזה ממושקלת היטב
היא שגויה במקרה הקל ומניפולציה שקרית בקשה.

Share

הבחנה נורמטיביות – סבירות

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

אין הדבר חדל להיות אמת רק משום שלא מתקבל על דעת הרבים.
נאמר, ובבורותי איני יודע היכן.

נורמטיביות: התנהלות קונפורמית, מתכנסת לסטנדרטים של הסביבה המקיפה.

סבירות: התנהלות פרט שתודעה אחרת, בלתי תלויה, מבינה, מזהה בה היגיון.

אלה שתי התנהלויות שבחלקן חופפות. להמשיך לקרוא הבחנה נורמטיביות – סבירות

Share

רדיקליות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

 1. בחינת תפישות, עמדות או ערכים קיימים,
 2. האם להמירם באחרים, שונים מהותית מהקודמים,
 3. המרת הקודמים בחדשים,
 4. הנתפשים כקיצוניים.
Share

צניעות מעושה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

עאלק ענווה

“צניעות מעושה כמוה כיהירות אותנטית.”

 

.Feigned modesty is like authentic vanity

 

בני מצא בהארץ 17/4/2013:

“בלי היהירות שבענווה הכוזבת ובלי שפלות הרוח הכוזבת שבענווה”

(“הדוב”  William Faulkner, בתרגום אמציה פורת.)

Share

תרבות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

בעצם, כל פעולה אנושית שחורגת מקיום חיים.

סט ערכים התנהגותיים, אסתטיים, תקשורתיים, המשותפים לקהילה.

עליונות תרבותית

Share

סבירות

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

סבירות – כללית

רמת התכנות גבוהה.

סבירות – התנהלות אנושית

התנהלות נבחנת ‘מובנת’ רציונלית באמצעות תודעת פרטים מבקרים אחרים, שאינם בתיאום תקשורתי אחד עם אחר.
גם אם המבקרים היו מתנהלים באופן שונה, רציונל ההתנהלות מובן. ההתנהלות תוכר כסבירות, שכן יש עניין של טעמים שהם מחוץ לסבירות, או מדרג שונה של סדרי עדיפויות. להמשיך לקרוא סבירות

Share

אינטואיציה – בינת הלב

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

תהליך הכרתי,
מצמצם מורכבות נתפשת
להיבט יחיד נתפש,
לבחירה בין חלופות,
תוך העדפה לנטיה הרגשית מוטמעת,
ודילוג על תמלול המרכיבים.

תהליך הפוך להליך מדעי שמפרק מהות למרכיביה כדי לאפשר הבנה והרכבתה מחדש על ידי תודעה בלתי תלויה.

פרסונות מבדלות ברמת מיומנות זו.

הצלחה בהתמרת מורכבות תפישתית לצמצום מאפשר אחיזה מעודדת את מגמת השימוש בשל מיומנות באבחנה בין עיקר לטפל, ובה בעת מקושרת לשטחיות אינטלקטואלית.

איך לב קשור? לא קשור.

Share

רגש

משך הקריאה: 12 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית, שלא לומר ‘הגדרה’

חיווי פיזיולוגי ממערכת החישה, או רעיוני – סנטימנט – אצל אורגניזם בעל תודעה*, טרום תמלול.


* בעל תודעה, כדי להחריג מכניזמים עם אמצעי חישה מערכת הפעלה מאפשרת עיבוד או תגובה.


יש לי רק שאיילה

מה העדפתך, בהינתן שהכרחיות המיידיות והמהירות לא קיים, האם
♠ להגיב לחיווי רגשי בתצורתו הראשונית באמצעות אינסטינקט,
או,
♣ לאחר עיבוד רציונלי וידע מוקדם אצור?

תודעה

מרכזת את מכלול החיוויים הנקלטים בתצורתם הראשונית מהחושים – טעם, מישוש, ראייה, ריח, שמיעה.
את המידע הנקלט מאחד או יותר מהם, התודעה

  1. מעבדת,
  2. מפיקה התייחסות, מענה
   • אינסטינקטיבי, או
   • מתומלל ומבוקר.

להמשיך לקרוא רגש

Share

קלישאות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

“הבעיה איתן, שהן לא בלתי נכונות.”

Share

תובנות

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ים התובנות

מינורי

התרשמויות

פירותיי, פירוטיי, פרוטותיי, פרסותיי פעיותיי, פעוטותיי, פיטפוטיי, פתפותיי,טיפטופיי, פימפומיי 

dr;tl: did not read; too long.
אבחנות, בחינות, הבחנות
ונביחות.    
יומרות והצעות.  
פשטנות והפשטה.  
דעות,  טעויות,  תיאוריות
וטאוולוגיות.    
פירושים, שיפורים, .פישורים.
פרשות, השפעות, הפרשות.
מסמור, מסמורים חלודים, מזמורים חלושים.
משרד חקירות, קליניקת חפירות, מעבדת הגדרות.
לשכת ניסויים, מרחב הצעות, מתחם בדיקות.
חוות יצירה, סדנאת המצאה, מוסך הרצה.
צמצומים ומצמוצים, צרצורים וריצודים.  
תפישות וטיפוסים, תפיסות ופספוסים.  
כיף, פכים, ופקפוקים.
תובנות עבשות, טוגנים מיובשים, תופינים יבשים.
טיולים, טיטולים וירטואליים, טלטולים מנטליים,
טלטלות מנטליות, ריטואלים ויראליים, טרטורים טוטאליים.
טרחות מעיקות, תעוקות מרוחות. מריחות מעיקות
קופסאת תכשיטים, כליא ברקות.  
פטפוטים, טפטופים ופתפותים,
אחיזות מציאות, אחיזות מצוצות, זחיחויות מצויות.
תחזיות צפויות.    
מלים ונמלים, משמימים ומשעממים.  
המהומי מהות, מהויות מעומעמות, המהומים מעומעמים,
עמעומים מהומהמים, נהיות ואהממים.  
דעות מגבלות. גילויי הודעות גבוליות.  
הגדרות, גירודים, גידורים.
הגיגים, געגועים, ג’יעג’ועים.
געיות והטעיות, ג’עג’ועים מוטעים.  
חידודים מדכדכים, דכדוכים קהים.  
הערות על תודעות גבוליות. הארות על גבולות תודעתיים.
הארות על גללים תודעתיים. חארות.  
פסיפס מילולי, מוזאיקה תובנתית, קלידוסקופ אסוציאטיבי.
פרוטיי, פירותיי, פרוטותיי,
התפרדויותיי פרודותיי התפטרויותיי,
התפרעויותיי הפרעותיי פרעותיי,
התרפטויותויי תירפויטויותיי פאתטויותיי.
פיטפוטיי פריטותיי התרפטויותיי
התרופפותיי הפטורותיי  
אמיתות לא נכונות, נכונים לא אמיתיים. התעמתויות מוכוונות.
זבזובים קלישאתיים, קלישאות מזובזבות.  
בזבוזים כושלים, שיקולים כוזבים.  
ציוציי ציציותיי צוויצצוויותיי.
קושיות, תהיות ומענות, טעויות ותעיות.
טעויות גלויות, טעויות גועליות, גילויים מוטעים.
השתאויות משועשעות, שעשועים משתאים, השתעלויות ושלשולים.
שילשולי לשון, לשלושי פונפון, נפנופי לשון.
פניני לשון.    
הכללות מקולקלות, קללות מלוקקות, לכלוכים מקוללים,
כללים קלוקלים, מולקולות לחות.  
תכנים שאבד עליהם הכלח, קלחים מעובדים לעוסים.  
ניסוחים, ניכוסים וכינוסים.
אסירות תודה, עושר תודעה, עצירות תודעה.
כניסות ויציאות.  
מירוקים, קירקורים, קימורים,
ריקוקים, ביכורים, ביקורים.
תיאורים, טיהורים, זיהומים שפתיים.
זיכוכים, זיכויים, זיקוקים,
זיחוחים, שיחוקים, חיזוקים,
חיזויים, קיזוזים וקידוחים.
פירותיי,  פירוטיי,  פרוטותיי, 
פרזותיי פרסותיי פעיותיי,
 פעוטותיי,  פיטפוטיי,  פתפותיי,
טיפטופיי,  פימפומיי וטמטומיי.
פרשנות מנסחת, ניסוח פרשני.  
Share

הכללה

משך הקריאה: 2 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

 • אחיזה תודעתית

כללה אינה דבר רע.
הכללה גרועה* – רעה.

הכללה

התייחסות לאובייקט פרטיקולרי כחולק מרכיבים רעיוניים מהותיים עם קבוצה של אובייקטים אחרים, ויחד מהווים קבוצה מובחנת.

להמשיך לקרוא הכללה

Share

פעולה שאינה רוטינה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעולה שאינה רוטינה,
ולא קדמה לה מחשבה מתומללת,
היא גם גרסה של אלימות.

Share

הרהורים ספורטיביים

משך הקריאה: 6 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

באבחנה באהבת הספורט באהדה, ההזדהות, אני נמצא ב להמשיך לקרוא הרהורים ספורטיביים

Share

נוסחת אמוניות לאומונות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מתמטיקה אינטלקטואלית, ‘גזענות’, נטולת אתניות

השוואה בכל עת, שפה וגיאוגרפיה

נוסחה

 • ארבע קבוצות,
 • 100,000 איש בכל אחת
  1. מורכבת רנדומלית מעשירון 1-3 שנות לימוד (מעשירון עליון)
  2. מורכבת רנדומלית מעשירון 1-3 רמת הכנסה שנתית
  3. מורכבת רנדומלית מעשירון 7-10 שנות לימוד (עד עשירון תחתון)
  4. מורכבת רנדומלית מעשירון 7-10 רמת הכנסה שנתית.
 • תשאול כל אחת מפרָטי הקבוצות, עדות אישית
  • מידת אמוניותם, 1-10 (10 אדיקות דתית)
  • מידת לאומנותם 1-10 (10 פטריוטיות גבוהה)
 • האם יש לצפות ש
  1. קבוצות 1 ו- 2 תהיינה דומות, במידת אמוניות ולאומנות נמוכה?
  2. קבוצות 3 ו-4 תהיינה דומות במידת אמוניות ולאומנות גבוהה?

ניסוח נוסחה אחרת

 • שתי קבוצות,
 • מליון אנשים,
  • כפול שנות לימוד
  • כפול הכנסה/ רכוש
  • חלקי מליון.
 • היכן המספר גבוה יותר?
  בין המעידים על עצמם כ-

  • לאומנים אוהבי מדינה ברמה גבוהה, או נמוכה?
  • דתיים אדוקים, לבין חסרי אמונה?
Share

אלימות נורמטיבית

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית

‘אלימות נורמטיבית’ –
התנהגות אלימה, נתפשת כ’מקובלת’ (– נורמלית)
על ידי קהילה מקומית
שאינה גורמת להתערבות רשויות,
ובתרבויות אחרות מצריכה הגנת חברה על פרט עליו הופעלה.

להמשיך לקרוא אלימות נורמטיבית

Share

טקס – ויקיפדיה

משך הקריאה: 7 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אחיזה תודעתית, שלא לומר הגדרה

טקס הוא פעולה הממירה הווייה משמעותית של משתתפיו לרעיון אבסטרקטי, המסמל את ההווייה.

טקס נבדל מפעולה אחרת, שאיננה טקס, בכך שבטקס נעשית פעולה שתכליתה הוא סימול- הדלקת נר, נשיאת לפיד כדוגמה, אין לפעולות אלה תכלית מעשית משל עצמם. להמשיך לקרוא טקס – ויקיפדיה

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: