אחיזות

משך קריאה כ־ <1 דקות

בעזרת מלים אוחזים תודעתית במציאות, מנסחים פעולות ומניעים לביצוען.
לא בוראים מציאות.
יצירת מציאות באמצעות מלים, גם בשימוש במבנה תחבירי מעולה וחריזה ממושקלת היטב
היא שגויה במקרה הקל ומניפולציה שקרית בקשה.

Share

הטיות פרדיגמטיות

משך קריאה כ־ <1 דקות

 • מאורע, בהתרחשותו, מהווה אישוש להנחות מקדמיות שאומצו טרם קרות האירוע,
 • הנובעות מתפישות עולם שהוטמעו בעבר.
 • המעניין, שאותו אירוע יכול לאושש פרדיגמות שונות ואף מנוגדות.
Share

אֱמונה

משך קריאה כ־ 4 דקות

 – אחיזה תודעתית

שלא לנקוב ב’הגדרה’.

אֱמונה – תיוג מגדיר*, לייחוס** ממשות, נכונות, לרעיון***, ללא תמיכה בממשות אמפירית ניתנת להוכחה*** על ידי תודעה**** בלתי תלויה*****.

להמשיך לקרוא אֱמונה

Share

תשומות אינטלקטואליות

משך קריאה כ־ <1 דקות

האם משלב מסוים,
עיקר תשומותינו האינטלקטואליות
מופנות לגיוס המאורעות שאנחנו חווים,
לאישוש הפרדיגמות המוטמעות בנו?

Share

תוצרינו הסוציו-מנטליים

משך קריאה כ־ 1 דקות

הצדקה ערכית

תוצרינו הסוציו-מנטליים נחלקים לשניים:

 1. חלק אחד מחיינו המנטליים אנו מקצים לחקיקת חוקים וכלילת כללים,
 2. באחר אנחנו מחריגים עצמנו כיוצאי דופן מהחוקים שזה עתה כוללנו.

סלוואדור דאלי:

The only difference between me and the surrealists is that I am a surrealist.”

ההבדל היחיד בין הסוריאליסטים לביני הוא שאני סוריאליסט.”

Share

הבחנה נורמטיביות – סבירות

משך קריאה כ־ 2 דקות

אחיזה תודעתית

אין הדבר חדל להיות אמת רק משום שלא מתקבל על דעת הרבים.
נאמר, ובבורותי איני יודע היכן.

נורמטיביות: התנהלות קונפורמית, מתכנסת לסטנדרטים של הסביבה המקיפה.

סבירות: התנהלות פרט שתודעה אחרת, בלתי תלויה, מבינה, מזהה בה היגיון.

אלה שתי התנהלויות שבחלקן חופפות. להמשיך לקרוא הבחנה נורמטיביות – סבירות

Share

רדיקליות

משך קריאה כ־ <1 דקות

 1. בחינת תפישות, עמדות או ערכים קיימים,
 2. האם להמירם באחרים, שונים מהותית מהקודמים,
 3. המרת הקודמים בחדשים,
 4. הנתפשים כקיצוניים.
Share

עלבון, הפחתת ערך

משך קריאה כ־ 1 דקות

 • הפקרת תפישת ערכו העצמי של הנעלב,
 • על ידי הפקעתו מעצמו,
 • באמצעות הפקדתה ברשות האחר – המעליב.
 • הנעלב בוחר, וולונטרית, לשתף פעולה עם תפישת המעליב,
 • ולהפחית בתחושת הערך העצמי שלו.

להמשיך לקרוא עלבון, הפחתת ערך

Share

איכות אנושית

משך קריאה כ־ <1 דקות

נראה, שמי שנצמד לפרוטוקול התנהגותי מאובחן, נתפש כפרסונה איכותית יותר ממי שלפני צומת החלטה, מקבל החלטה איך להתנהל, בכל אירוע מחדש.

Share

תמלול חוויה

משך קריאה כ־ <1 דקות

האם החווה חוויה יכול לחוותה ללא תמלולה?

Share

הטיות פרדיגמטיות

משך קריאה כ־ <1 דקות

מאורע, בהתרחשותו, מהווה אישוש להנחות מקדמיות שאומצו טרם קרות האירוע, הנובעות מתפישות עולם שהוטמעו בעבר.
המעניין, שאותו אירוע יכול לאושש פרדיגמות שונות ואף מנוגדות.

Share

ציני, אני?!

משך קריאה כ־ 2 דקות

תיאור מילולי, מפחית לועג, למצב.

 • במקור, ביוון העתיקה, אסכולה פילוסופית השואפת לחיים טובים באמצעות הרמוניה עם הטבע, מידות טובות והטלת ספק.
 • מאחורי כל אמירה צינית מסתתר כשל’.
 • ‘ציניות היא מקלטם של חסרי ההומור‘.
 • חגיגת הכשל’.
  • הציניות היא ההתייחסות אליו.

להמשיך לקרוא ציני, אני?!

Share

בין יושר ליושר אינטלקטואלי

משך קריאה כ־ 8 דקות

העדר יושר אינטלקטואלי

לפני שאשקר לאחרים,
רוצה לדעת האם אני משקר לעצמי.
[או לפחות לשאול את עצמי האם אני עושה זאת.]

בעוד שאני יכול, עלול, לשקר לאחרים בנסיבות שונות ומשתנות
– בפיתוי למקסם רווח או מחשש להפסד –
אין סיטואציה, סיבה, תנאי, מקום או זמן, שאני רוצה לשקר לעצמי. להמשיך לקרוא בין יושר ליושר אינטלקטואלי

Share

סבירות

משך קריאה כ־ 3 דקות

אחיזה תודעתית

סבירות – כללית

רמת התכנות גבוהה.

סבירות – התנהלות אנושית

התנהלות נבחנת ‘מובנת’ רציונלית באמצעות תודעת פרטים מבקרים אחרים, שאינם בתיאום תקשורתי אחד עם אחר.
גם אם המבקרים היו מתנהלים באופן שונה, רציונל ההתנהלות מובן. ההתנהלות תוכר כסבירות, שכן יש עניין של טעמים שהם מחוץ לסבירות, או מדרג שונה של סדרי עדיפויות. להמשיך לקרוא סבירות

Share

יושר אינטלקטואלי

משך קריאה כ־ 3 דקות

אחיזה תפישתית

חתירה ליסוח תפישת מציאות, בעיקר בהיבטים ערכיים, במנותק מהשלכות אישיות.

נדירות

“יושר אינטלקטואלי נדיר,
לא בשל מחסור בו,
אלא, כי אין לו ביקוש.”

ערך נדיר-

 • לא בשל היותו מועט,
 • הביקוש לו נמוך.

הסתייגות

לסובייקט יש רק את כליו התודעתיים שלו לתפישת מציאות.

אובייקטיביות מוחלטת לא תתכן, מעצם תפישת המציאות הסובייקטיבית.

לכן, מלת המפתח ‘חתירה‘ ליושר אינטלקטואלי.

שני מצבים

ברור ומטושטש

 1. היות מצב מוגדר של היעדר יושר אינטלקטואלי, מצב ברור בו ישנה תפישת מציאות המקדמת ערכית את תפישת בעליה – ‘נרטיב‘, ‘האמת שלי’, ‘כך אני רואה את הדברים’, ‘מציאות אלטרנטיבית’, ועוד…,
 2. תנועה על נתיב בחתירה, ברצון, בשאיפה לתפוש מצב במנותק מערכיות בעליו.

הפחתת ערך של דובר לעצמו יכולה להתפש כחתירה ליושר אינטלקטואלי. עם זאת, ייתכן, שבהפחתת ערך נקודתית אחת מושגת תפישת ערך אחרת.

כך ייתכן, ניתן לאתר את החתירה ליושר אינטלקטואלי מול בוטות המנעות.

נדירות

על אף התפישה הערכית המיוחסת לו,
נתיבי חתירה ליושר אינטלקטואלי נדירים, שכן

 • אינטואיטיבית,
  סובייקטים נוטים לייחס לעצמם ערכיות חיובית,
  נטייה שנוגדת מהות ‘יושר אינטלקטואלי’
 • במודע,
  ביטויי הפחתת ערך עצמי נתפשים כחסרי תועלת פרקטית, או אף מזיקים לטווח הקצר,
  אינם דרים בשלום עם ערכים מִקְדמיים אחרים.

סיבות המנעות מחתירה ליושר אינטלקטואלי:

“אני עובד בשביל האמת שלי, או האמת הכללית. לא יודע, אני מניח שיש הבדל ביניהן.”

אברי גלעד, “ליידי גלובס”
מוסף הארץ 11 בדצמבר 2015, עמוד 14

 • חשש משתמש שצריכת יושר אינטלקטואלי תגרע את הטובין שניתן היה להפיק מאי-צריכתו,
 • סובייקט אינו סומך על חוסנו הרגשי מהמסקנות שייתכן שיגיע אליהן, אם באבחון הסיטואציה ינתק עצמו ויבחן אותה בערכים אוניברסליים – ביושר אינטלקטואלי.
Share

אינטואיציה – בינת הלב

משך קריאה כ־ 1 דקות

אחיזה תודעתית

תהליך הכרתי,
מצמצם מורכבות נתפשת
להיבט יחיד נתפש,
לבחירה בין חלופות,
תוך העדפה לנטיה הרגשית מוטמעת,
ודילוג על תמלול המרכיבים.

תהליך הפוך להליך מדעי שמפרק מהות למרכיביה כדי לאפשר הבנה והרכבתה מחדש על ידי תודעה בלתי תלויה.

פרסונות מבדלות ברמת מיומנות זו.

הצלחה בהתמרת מורכבות תפישתית לצמצום מאפשר אחיזה מעודדת את מגמת השימוש בשל מיומנות באבחנה בין עיקר לטפל, ובה בעת מקושרת לשטחיות אינטלקטואלית.

איך לב קשור? לא קשור.

Share

אינטליגנציה

משך קריאה כ־ <1 דקות

יכולת לבחור בין חלופות באופן מתומלל.

Share

שיעור סוציולוגיה

משך קריאה כ־ <1 דקות

את השיעור הראשון קיבלתי בסוף 69′ אצל המורה זיוה מקוגון בשנקר חולון, כשגערה, לא זוכר במי-

“הראה לי את חברך ואדע מי אתה.”

Share

רגש

משך קריאה כ־ 15 דקות

אחיזה תודעתית, שלא לומר ‘הגדרה’

חיווי פיזיולוגי ממערכת החישה, או רעיוני – סנטימנט – אצל אורגניזם בעל תודעה*, טרום תמלול.


* בעל תודעה, כדי להחריג מכניזמים עם אמצעי חישה מערכת הפעלה מאפשרת עיבוד או תגובה.


יש לי רק שאיילה

מה העדפתך, בהינתן שהכרחיות המיידיות והמהירות לא קיים, האם
♠ להגיב לחיווי רגשי בתצורתו הראשונית באמצעות אינסטינקט,
או,
♣ לאחר עיבוד רציונלי וידע מוקדם אצור?

תודעה

מרכזת את מכלול החיוויים הנקלטים בתצורתם הראשונית מהחושים – טעם, מישוש, ראייה, ריח, שמיעה.
את המידע הנקלט מאחד או יותר מהם, התודעה

  1. מעבדת,
  2. מפיקה התייחסות, מענה
   • אינסטינקטיבי, או
   • מתומלל ומבוקר.

להמשיך לקרוא רגש

Share

קלישאות

משך קריאה כ־ <1 דקות

“הבעיה איתן, שהן לא בלתי נכונות.”

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: