הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה

קוועץ’ תודעתי

צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share
Share