הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שיטה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מתודה

הליך אחוד של סדר פעולות מובחן, מופעל באופן יזום, במטרה להשיג תוצאה שאליה מכוונים טרום הפעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יכולת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

קיום צבר תנאים מאפשרים הִתכנות מימוש רעיון או פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר > תשוקות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

יצר

אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

תשוקה

רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר ≠ צורך

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הנאה | שרידה

יצר

מניעת סיפוק יצר מונעת הנאה.

צורך

מניעת סיפוק צורך לא מאפשרת חיים.

קישור יצר לצורך שגוי; נועד
♠ לתאר את רמת חשיבות מימושו,
♣ צידוק ורבלי – לא רציונלי – להקצאת משאבי־יתר לסיפוקו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמית | יריב

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שותפות מקדמת מטרה | שותפות מטרה נוגדת

עמית ויריב חולקים מטרה משותפת.

עמית

עמיתים למטרה שווי־דרג, עשויים להיות גם שותפים מקדמים האחד את האחר(ים) וגם יריב(ים) מתחרים בתת־מטרה לעיסוקם.

יריב

יריבים מתחרים בניגוד עניינים, אינם בהכרח באותו מדרג סמכות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יריב

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

חולק כוונה, שלילי

תיוג למשקיע תשומות ואנרגיה, ממשיות ורעיוניות,
שותף למימוש כוונה להשיג אותה מטרה
באופן שמימוש רצון מתחרה – הצלחה – נוגד את רצון האחרים – יריביו.

ניצחון יריב אחד הוא הפסד ליתר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שותף לכוונה, שווה

מי שמזוהה כמתכוון להשקיע תשומות אנרגיה, ממשיות ורעיוניות, להשגת מטרה משותפת עם אחר במדרג סמכות דומה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קיים | יש

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

נמצא בתודעה | גישה אליו

קיים

תודעה כלשהי מודעת לה.

יש

מקרה פרטי של ‘קיים’ –
נמצא בחזקת מי שמודע לבעלותו הרעיונית או הממשית.


 

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יש

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

גישה אפשרית אליו

מקרה פרטי של ‘קיים’ –
נמצא בחזקת מי שמודע לבעלותו הרעיונית או הממשית שמאפשרת עריכת שינויים בתפישה לגביו.


 

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ויתור | פשרה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הפחתה מעצמי, להגדלת ערך חלופי | הפחתה מצד אחד לאחר, לשימור יתרתו

ויתור

הסכמה חד־צדדית על מניעה, נתינה או גריעה של טובין.

פשרה

הסכמה בין צדדים שונים על נתינה או גריעה של חלק מטובין כדי לשמור על יתרת העמדה המקדמית של כל צד.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יעילות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

לא יעד, שאיפה; חתירה לשיפור מתמיד

ביטוי
להקצאת צבר משאבים ממשיים, רעיוניים, כלכליים, אנרגטיים,
פחותים, מינימליים,
על ציר זמן,
להשגת מטרה,
בהשוואה יחסית
לצבר משאבים שונה, מניב תוצר חלופי בתנאים דומים.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תנועה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שינוי

רעיונית

הליך שינוי תודעתי על ציר זמן.

ממשית

הליך שינוי במרחב על ציר זמן.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוחות, מפגשים יזומים

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אופטימיזציה

שאיפת יוזמי מפגשי כוחות:
תיעול אנרגטי יעיל – מספק אך לא מיותר ובזבזני – למימוש אופטימלי של כוונותיהם.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוח

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תוצר השפעה ממשית או רעיונית של מפגש.

פיזיקלית

חום או תנועה, ניתנים למדידה.

התנהגותית

כפייה או מניעה.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פעולה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תנועה ממשית או רעיונית, יחסית לגורם השוואה, שתוצריה ניתנים לתפישה.
להמשיך לקרוא הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פעולה

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אנרגיה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תוצר מפגשי כוחות

תוצרים ממשיים – חום או תנועה – ניתנים למדידה שמשתחררים בכוחות מתממשקים.

צריכת אנרגיה יזומה מתועלת לתוצרים בכוונה מקדמית.

התנהלות רציונלית:
מוכוונות לחיסכון אנרגטי; צריכת אופטימלית להשגת תוצר רצוי, למניעת בזבוז משאבים
♠ אם התוצר לא יושג,
♣ או שניתן להשיגו בפחות אנרגיה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טקס = מניפולציה תודעתית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הכוונת מצב תודעתי

פרקטיקה מתמירה רעיונית חפץ או פעולה ללא יישום מעשי לסמל,
כאינסטרומנט מתווך תודעתית רעיון ⇐ למהות
לשם יצירת תחושת מציאות שונה
בכוונה ליצור תפישה אחרת – להלן מניפולציה תודעתית.

– הסרת עורלה, הנפת דגל, הדלקת נר, הענקת מדליה, חבישת כיפה, עמידת בצפירה ובשירת המנון, שבירת כוס בחתונה…

ללא טקס, לרעיון או לאירוע היה נופך ועצימות שונה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תכלית טקס

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מיצוק קהילה־פרט

טקס מיושם חזרתית בהינתן גורם מפעיל – trigger – מוסכם,
אמור להניב

למשתתפים
ספיחת תחושת ערך,
התעלות רגשית.

למפיקים
(יתכן) ערך ממשי.

למנהיגי הקהילה
מיצוק לכידות, בשימור צביון משותף.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טקס

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

העצמה רעיונית

העצמה תודעתית של רעיון או אירוע
באמצעות יישום רוטינה מוטמעת
על מצע תוכן מעורר רגשית
למרכיביו:

  1. נושא
    רעיון או אירוע משמעותי – סיבת הטקס,
  2. תיווך
    סמל – פעולה או חפץ שרירותי, ללא יישום פרקטי, מוטמע ברוטינה כמייצג את הנושא בתודעת המשתתפים,
  3. אירוע מעצים
    יישום הרוטינה – הטקס.

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חוק

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

ניסוח קביעה על ידי בעל סמכות
על קיום או איסור פעולה מסויימת בתנאים קבועים.

על הקביעה להיות ניתנת לאכיפה,
ולנקיטת אמצעים, סנקציות או עונשים, ידועים נגד המפירים.


 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share