הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – “באמת”

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אמירה לא ניתנת לתיקוף

הוספת “באמת” לאמירה, טענה, עמדה, הערכה או נראטיב, מעידה על מודעות או תחושה, שהאמירה לא ניתנת לאימות ולכן נסמכת על ביטוי חיצוני לנסוך תקפות חסרה.

ביטוי לחיזוק טענה שאינה מגובה בעובדות שבדרך כלל מבטאת עמדה או נראטיב.

פרדוקסלית, השימוש ב’באמת’ מחליש אמינות מאמירה, שכן השימוש בו, באמת wink, מבטא חוסר יכולת תיקוף.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אני

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

סובייקט

מכלול אורגני מכיל תודעה שמסוגל, לתקשר עצמונית את המילה ‘אני’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שליטה

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

יכולת כפייה מוסדרת

תיוג מצב בו מהות אנושית – ממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, למנוע או לכפות, פעולה או מצב על מהות אחרת לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים מופעלים על ידה.

מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.


בקרת BARD

מה המינוח המוסבר להלן: ‘תיוג מצב שבו מהות אנושית – ממשית, רעיונית – יכולה באופן מוסדר להשפיע, להחיל, לכפות, על מהות אחרת פעולה, מניעה או מצב, לפי שיקול דעתה הישירה או באמצעות מתווכים אחרים שנשלטים על ידה. מקור היכולת הוא בכוח היררכיה פיזיקלית או בסמכות אנושית.’

המינוח המוסבר להלן הוא שלטון.

המונח “שלטון” מוגדר כיכולת של אדם או קבוצה לשלוט באחרים, באמצעות כוח פיזי, סמכות חוקית או השפעה חברתית.

התיאור המוסבר בפסקתך תואם את ההגדרה של שלטון, שכן הוא מתאר מצב שבו ישנה מהות אחת (ה”שולטת”) שיש לה את היכולת להשפיע על מהות אחרת (ה”נתונה לשליטה”).

 


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה – ניתוץ, החלפתה באחרת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שימור תשתית, שינוי אישי

אם נותרו התנאים שגרמו להתפתחות מבנה היררכי חברתי שנותץ,
יש לצפות שסדר חברתי חדש יצמח על הריסות ותשתיות הסדר המדרגי הקודם,
הפעם – בשירות פרסונות חלופיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

פגוש פוגייש פגשתי – מקבצי צְדָקות, מגייסי תשומות, מנדבי תרומות

משך הקריאה: 6 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש1 ל’מלאכי’2 רתימת3 אחרים4 להקצות5 משאבים6 למושאי7 ההטייה8 (של המסרסרים)

הדגשה

האחריות ל’האם לשתף פעולה עם המגייס מוטלת, כמובן ותמיד, על המגוייס.’
ועם ובכל זאת…

מוכרים לך חברים או מכרות שפונים עם: ‘אני מעורבת בפרוייקט…’, ‘האם תוכל לסייע…’, ‘לתרום…’, בנושא שהפונים קשורים אליו, מבקשים עזרה כספית או תשומות לפרוייקט נאצל שהם מעורבים בו?

אין בטרנזקציה שהם מקדמים סחר טובין ריאלי. נטול מרכיב עסקי. המבקשים אינם בקטע שהם הנזקקים.

הנדבנים מיטיבים, עוזרים לפרוייקט גם בעצמם, רותמים את נדיבותם לפרוייקט את חבריהם. להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי – מקבצי צְדָקות, מגייסי תשומות, מנדבי תרומות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מניע ניתוץ היררכיה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שוויון | אינטרס

מטרת ניתוץ היררכיה מקדמת שוויון נתפשת חיובית,
➖ ושלילית אם מיטיבה עם מנתץ יוצר עוול.

נדירים המקרים שדרישה לניתוץ היררכי אינה לטובת האינטרס של הדורשים.

רפורמות והפיכות במוסדות וגופים היררכיים כמשטרים, מוסדות, משפחות, שמיטיבות עם המנתצים משווקות כחותרות שוויון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שיטה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מתודה

הליך אחוד של סדר פעולות מובחן, מופעל באופן יזום, במטרה להשיג תוצאה שאליה מכוונים טרום הפעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מטרת ניתוץ היררכיה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שיפור בהשוואה

דרישה לניתוץ היררכיה אנושית מוסדרת שואפת להיטיב עם הדורשים;

מטרת הדרישה:
לממש כוונה של ספיחת טובין ממשי, רעיוני, או רגשי, מול התנהלות של מוסד מדרג שנתפש כּמֵרע עם הדורשים או שמיטיב איתם פחות מציפייתם בהשוואה לאחרים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

פגוש פוגייש פגשתי לוחמי חירות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש* לרגולטורים** אנרגטיים*** מעצימים****

פגוש פוגייש פגשתי (גם) כאלה שרואים בהשתתפותם בנפנופי דגל במחאות כ’לוחמי חופש, חירות, דמוקרטיה.’

להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי לוחמי חירות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שוויון | סמכות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

היעדר היררכיה | היררכיה; פרדוקס מובנה

בהבנה שלא יתכן שוויון מוחלט אלא חתירה לשוויון,
חותרי השוויון מסכימים, במודע, לקיים ולשמור פרדוקס:
הסכמה לתת סמכות בלעדית לפרטים ולמוסדות שאין לאחרים – בכך מוותרים על היבטי שוויון מסוימים – כדי להחיל היבטי שוויון רחבים.

מוסדות ממשל, הוראה, חינוך, אכיפה ושיפוט מהווים דוגמאות לסמכויות כופות שוויון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יתרון סדר חברתי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הגבלות לצרכי רווחה

פרטים בעלי עניין, רצון ומשאבים שונים,
מוותרים על היבטי חירות לטובת סדר חברתי כדי לקדם את תמהיל רצונם המצרפי, שנתפש כשווה יותר וכנעלה מעל החירות והשוויון עליהם ויתרו בהסכמתם למערכת היררכית, גם אם חותרת שוויון.

הסדר המוחל עדיף, מבחינתם, על סכנות הכאוס הטבעי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יכולת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

קיום צבר תנאים מאפשרים הִתכנות מימוש רעיון או פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיית סמכות אנושית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

יכולת החלת רצון

מארג יחסים בנושא סדור בין אנשים, בו למי שבמעלה המדרג יש יכולת מוסכמת לכפות רצון על מי שנמצאים נמוך יותר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה

משך הקריאה: 5 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מדרג השפעה סדורה

סדר יחסים בין מרכיבים אחודים, כשלעליון יותר כוח השפעה על מי שתחתיו.

יחסי דירוג מתקיימים בטבע גם אם אין מודעות להם ובמסגרות חברתיות.

מקור ההשפעה ביחסי כוחות מובנים או בהסמכה חיצונית.

סיפוק צורך הישרדותי גבוה היררכית מסיפוק רצון מהנה. להמשיך לקרוא הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למה | מדוע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תביעה לפירוט סבירות ותכלית | בקשה להסבר

 • תביעה, לעיתים ביקורתית, להסבר רציונלי או לתכלית,
 • פניה מבררת להסבר, ללא שיפוטיות מקדמית (לא לתכלית).

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מדוע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

בקשת הסבר

פניה מכבדת, אקדמית או מדעית, נטולת התייחסות מקדמית לבקשת הסבר או בירור הסבירות שהנחתה מחשבה או הסבר של הנשאל.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  תביעה לפירוט סבירות

  תביעה ישירה עד בוטה

  • להסביר היבטי סבירות,
  • להבין מהי תכלית הסוגייה שהמילה ‘למה’ מוכוונת אליה,
  • לעיתים (בחלק פחוּת מהמקרים) שאלה מחווה (רטורית), שאינה מצפה להסבר רציונלי אלא מהווה ביקורת ותוכחה על שלא נמצאה סבירות בסוגיה.

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  מינורי בפחד או בשליטה

  משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  רכבתי עם חברה לנתב”ג, להפגנה.

  הגברת די ספורטיבית, עם ניסיון על דו־גלגלי.
  רכבתי שלושת רבעי מאיך שהייתי רוכב לו הייתי סולו, חלפתי בין מכוניות על התפר בנתיבים ככף נעליים, מדי פעם האצתי לקצת יותר מהמותר. להמשיך לקרוא מינורי בפחד או בשליטה

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן, עתיד

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  שאולי יקרה

  מה שייתכן שיקרה במימד זמן.

  בהווה כלשהו ניתן להתייחס אליו לאחר שקרה והותמר לעבר.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן, הווה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  הפרדה רעיונית בין עבר לעתיד

  נקודה רעיונית בזמן, נטולת ממשות, שמפרידה בין העבר – מה שקרה, לְמה שאנחנו משערים שיקרה – עתיד.

  כל התייחסות לכל נושא נעשית בנקודה המופשטת של ‘כעת’.

  ישנם מאורעות שהתחילו בעבר, עדיין הווים, וניתן להניח שיימשכו גם בעתיד.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share
  Share
  %d בלוגרים אהבו את זה: