הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה – ניתוץ, החלפתה באחרת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שימור תשתית, שינוי אישי

אם נותרו התנאים שגרמו להתפתחות מבנה היררכי חברתי שנותץ,
יש לצפות שסדר חברתי חדש יצמח על הריסות ותשתיות הסדר המדרגי הקודם,
הפעם – בשירות פרסונות חלופיות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מניע ניתוץ היררכיה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שוויון | אינטרס

מטרת ניתוץ היררכיה מקדמת שוויון נתפשת חיובית,
➖ ושלילית אם מיטיבה עם מנתץ יוצר עוול.

נדירים המקרים שדרישה לניתוץ היררכי אינה לטובת האינטרס של הדורשים.

רפורמות והפיכות במוסדות וגופים היררכיים כמשטרים, מוסדות, משפחות, שמיטיבות עם המנתצים משווקות כחותרות שוויון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שיטה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מתודה

הליך אחוד של סדר פעולות מובחן, מופעל באופן יזום, במטרה להשיג תוצאה שאליה מכוונים טרום הפעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מטרת ניתוץ היררכיה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שיפור בהשוואה

דרישה לניתוץ היררכיה אנושית מוסדרת שואפת להיטיב עם הדורשים;

מטרת הדרישה:
לממש כוונה של ספיחת טובין ממשי, רעיוני, או רגשי, מול התנהלות של מוסד מדרג שנתפש כּמֵרע עם הדורשים או שמיטיב איתם פחות מציפייתם בהשוואה לאחרים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ביטויי פרדוקס רציונלי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

באין הסבר ולא תנאי מקדמי

באין הסבר, ולא תנאי מקדמי

רציונליות שוללת הסברים אמוניים של כוח עליון מארגן.

* אין הסבר

אין (עד לכתיבת טקסט זה cool) הסבר רציונלי למקור הייקום, סיבת ומועד היווצרותו – לא הובהרה הסיבה שבמועד מסויים נוצר.

** אין תנאי מקדמי

רציונליות כאיידיעה; טרם התגלו חיים מחוץ לכדור הארץ.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שוויון | סמכות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

היעדר היררכיה | היררכיה; פרדוקס מובנה

בהבנה שלא יתכן שוויון מוחלט אלא חתירה לשוויון,
חותרי השוויון מסכימים, במודע, לקיים ולשמור פרדוקס:
הסכמה לתת סמכות בלעדית לפרטים ולמוסדות שאין לאחרים – בכך מוותרים על היבטי שוויון מסוימים – כדי להחיל היבטי שוויון רחבים.

מוסדות ממשל, הוראה, חינוך, אכיפה ושיפוט מהווים דוגמאות לסמכויות כופות שוויון.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יתרון סדר חברתי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הגבלות לצרכי רווחה

פרטים בעלי עניין, רצון ומשאבים שונים,
מוותרים על היבטי חירות לטובת סדר חברתי כדי לקדם את תמהיל רצונם המצרפי, שנתפש כשווה יותר וכנעלה מעל החירות והשוויון עליהם ויתרו בהסכמתם למערכת היררכית, גם אם חותרת שוויון.

הסדר המוחל עדיף, מבחינתם, על סכנות הכאוס הטבעי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יכולת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

קיום צבר תנאים מאפשרים הִתכנות מימוש רעיון או פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיית סמכות אנושית

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

יכולת החלת רצון

מארג יחסים בנושא סדור בין אנשים, בו למי שבמעלה המדרג יש יכולת מוסכמת לכפות רצון על מי שנמצאים נמוך יותר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה

משך הקריאה: 5 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מדרג השפעה סדורה

סדר יחסים בין מרכיבים אחודים, כשלעליון יותר כוח השפעה על מי שתחתיו.

יחסי דירוג מתקיימים בטבע גם אם אין מודעות להם ובמסגרות חברתיות.

מקור ההשפעה ביחסי כוחות מובנים או בהסמכה חיצונית.

סיפוק צורך הישרדותי גבוה היררכית מסיפוק רצון מהנה. להמשיך לקרוא הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – היררכיה

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למה | מדוע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תביעה לפירוט סבירות ותכלית | בקשה להסבר

 • תביעה, לעיתים ביקורתית, להסבר רציונלי או לתכלית,
 • פניה מבררת להסבר, ללא שיפוטיות מקדמית (לא לתכלית).

 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מדוע

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

בקשת הסבר

פניה מכבדת, אקדמית או מדעית, נטולת התייחסות מקדמית לבקשת הסבר או בירור הסבירות שהנחתה מחשבה או הסבר של הנשאל.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  תביעה לפירוט סבירות

  תביעה ישירה עד בוטה

  • להסביר היבטי סבירות,
  • להבין מהי תכלית הסוגייה שהמילה ‘למה’ מוכוונת אליה,
  • לעיתים (בחלק פחוּת מהמקרים) שאלה מחווה (רטורית), שאינה מצפה להסבר רציונלי אלא מהווה ביקורת ותוכחה על שלא נמצאה סבירות בסוגיה.

   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  דמוקרטצ’ק

  משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  בחינה נטיית החוקים

  בית מחוקקים, בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה מחוקק חוקים בסוגיות פרט–חברה–ריבון.

  מה שמוסכם על הכול לא מצריך חוק.
  חוקים נדרשים, שכן כל חוק מקדם מערכת אינטרסים ותפישות ערכיות של מקדמיו,
  נוגד ומגביל אינטרסים ותפישות של אחרים.
  לכן להפרת חוק יש משמעויות אכיפה, וענישה. להמשיך לקרוא דמוקרטצ’ק

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן, עתיד

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  שאולי יקרה

  מה שייתכן שיקרה במימד זמן.

  בהווה כלשהו ניתן להתייחס אליו לאחר שקרה והותמר לעבר.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן, הווה

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  הפרדה רעיונית בין עבר לעתיד

  נקודה רעיונית בזמן, נטולת ממשות, שמפרידה בין העבר – מה שקרה, לְמה שאנחנו משערים שיקרה – עתיד.

  כל התייחסות לכל נושא נעשית בנקודה המופשטת של ‘כעת’.

  ישנם מאורעות שהתחילו בעבר, עדיין הווים, וניתן להניח שיימשכו גם בעתיד.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן, עבר

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  קרה בממד זמן

  כל מה שקרה בממד הזמן, הסתיים או עדיין קורה בהווה ואולי ימשיך בעתיד, אצור בזיכרון אישי, וייתכן שהוא בדיה תודעתית – “העבר הוא קונסטרוקציה שאנחנו מייצרים בהווה.” – דוקטור יצחק בנימיני.

  האישוש לקיום מאורע בעבר הוא התייחסות דומה למרכיביו בתודעות זרות.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יישום | מימוש

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  התמרת רעיון למציאות |
  פעולות הטמעת רעיון במציאות

  יישום Application

  רצף פעולות אחוד שתחילתו רעיוני והמשכו במציאות במטרה מקדמית מובחנת.

  מימוש Realization, Implementation

  פעולות המשלבות היבטים מופשטים שהותאמו למציאות במנגנונים קיימים.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מימוש, Realization, Implementation

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  פעולות הטמעת רעיון במציאות

  הגשמה, ביצוע פעולות במציאות שמשלבות רעיונות, כוונות, תפישות ודרכי פעולה למנגנונים פעילים במטרה שיניבו תוצרים רצויים.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יישום, Application

  משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

  התמרת רעיון למציאות

  תהליך עיבוד רעיון והתאמתו למציאות, במטרה להשיג תכלית מסוימת מניבה תוצאה רצויה באופן שניתן לתפישה והבחנה של תודעה זרה.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

  Share
  Share
  %d בלוגרים אהבו את זה: