הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוונה

משך קריאה כ־ <1 דקות

#76

מיקוד תודעתי מודע להקצאת תשומות תודעתיות וריאליות להגשמת רצון קודם.

◀️ בעוד ‘רצון’ הוא מוכנות תודעתית רעיונית מופשטת, מקדימה מימוש והתייחסות למושאה,
⏮️ ‘כוונה’ היא התנהלות מודעת, שואפת לכנוס ולהקצות משאבים ותשומות ריאליות ותודעתיות למימוש רצון או מטרה קודמים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קדושה

משך קריאה כ־ 1 דקות

יחוס לאובייקט רעיוני או גשמי ערך עליון מוחלט;
🛐 שלילת בקרה, ערעור, על אובייקט מקודש.

מהווה יסוד אלוהי דתי, אמוני, לאומני.

יש המייחסים לחיים או למדינה קדושה.

חתירה לרציונליות שוללת קדושה;
📏 מקצה ערך לכל אובייקט
🔬 בחינה מתמדת
♻️ ערך משתנה
⚖️ יחסית לערכים אחרים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

זהותי

משך קריאה כ־ 3 דקות

יהדותי

א) האם אתה מגדיר את עצמך כיהודי?
ב) מה המשמעות של זה בעינך? האם למונח יהדות יש משמעות מעבר לדת?

 

 

זהות (הגדרה זמנית): מערכת תפישות מאופיינות שמבדיל סובייקט אחד מאחר.
בהקשר קולקטיבי, המשותף לקהילה מובחנת.

זהות, כמו מוסר הם לרפוסי דעת וחלושי אופי;
נצרכים לסביבתם הקהילתית כמגן ביטחון להתנהלות במרחב. להמשיך לקרוא זהותי

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מֶטא

משך קריאה כ־ 1 דקות

התייחסות למרכיבים תפישתיים, הלא־ריאליים, המתממשקים עם נושא.

פרסונלית

התייחסות פרט למרכיבים מופשטים המתממשקים עם מהותו.

התייחסות לכוחות־על מארגנים – מיסטיקה.
בביקורתיות מפרקת – חתירה ליושר אינטלקטואלי.

הערה:

  • הפוסט עלה ב- 30/8/2021, בעת שעסקתי במטא.
    יאיר yair דיקמן dickmann, לפני 4 חודשים (30 ב8, 2021 בשעה 19:54)
  • פייסבוק הכריזה על שינוי שמה ל-מטא ב- 28/10/2021.
  • לא, אין קשר סיבתי בין המאורעות.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שקר עצמי

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  רציונלית – אוקסימורון;
  תודעה מתפקדת,
  ככלי מלא שלא מכיל ריק,
  לא מכילה חיווי שקרי מודע כאמת.

  ישנן ‘טעויות’, ‘שגיאות’,
  אי־הכרה בהן,
  הדחקת אמת ועובדות,
  יחוס למצבי אי-ודאות מאיימים כקיומיים – חרדה,
  התייחסות לשקר כלאמת, להיטיב רגשית עם מציאות נתפשת – דיכאון.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  ביביזם

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  המון תודעה דמוקרטית נמוכה, אמוני לאומני, עם תחושת מודרות,
  מעדיף ניתוץ שלטון חוק והפקדתו בידי שליט,
  על מערך שלטוני שלא יכול להיות מושלם.

  בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

  ובתמצית עברית: ביביזם.

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מאפיין נטיית אישיות

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  בחשיפה למצב,
  אישיות נוטה

  😱 להקדים טיפול ישיר ברגשות
  באמצעות מתיחה/ כיווץ היבטי המציאות
  ואז לטפל בה,

  או,

  🔧 לכנוס את מכלול הידע, הניסיון, ההעדפות וההטיות
  לטיפול בהיבטי מציאות,
  ואז
  לבחון האם יש סיפוק הצלחה רגשית
  או תסכול מכשל ואז טיפול נוסף.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  התייחסות תפישתית
  לממד עצמאי, לא ניתן להשפעה
  אך כן למדידה,
  של רצף תנועה
  חד־כיווני,
  מוחל על כל.

  הווה – רעיון דינמי על ציר זמן, מבחין בין
  ⏩ עבר – מה שקרה,
  ⏪ עתיד – מה שאולי יקרה.

  מהות ממד הזמן נתפשת על ידי תודעה אנושית,
  שנעזרת לכימות והשוואה במכשור חיצוני לה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חלום

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  הליך אימון🔁אימון הליך תודעתי
  לתרגול תרחישים.

  הכרה רדומה
  עם התניותיה
  וללא שליטה, מודעות ובקרה רציונליים,
  בודה התרחשויות רעיוניות
  מחיוויי מציאות מהעבר,
  ברמות התכנות שונות – ריאליות עד מופרכות,
  לתרגול, ימון ומיצוק
  תגובות התנייתיות במציאות
  על מצבי בדיה שנחלמו.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה רחבה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תצורת מחשבה;
  סובלנות כלפי תופעות מיסטיות כריאליות,
  ייחוס למחשבה פנימית כבעלת כוח השפעה ישיר על מציאות חיצונית.

  רווח אצל
  ⛪️ בעלי סנטימנט אמוני,
  ♾ חסרי יכולת להתמודד עם אי־וודאות,
  😭 בעלי תנודתיות רגשית בעצימות גבוהה ומהירה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דז’ה וו

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  חיווי תודעתי, תחושה,
  שביטוי מציאות שנחווה בהווה
  נחווה קודם, בעבר.

  תעתוע תודעתי,
  קשור לתחושה, ללקות קוגניטיבית מקומית, זמנית,
  לא למציאות.

  תופעה נורמלית רווחת,
  ובעצימות גבוהה אצל בעלי ‘תודעה רחבה’,
  שמייחסים לתוצרי תודעתם תקפות מציאותית.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אינטואיציה: חישה לאחר התרחשות

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  מודעות לחיווי תחושתי
  לפני התממשות הביטוי לגביו במציאות.

  ניסוח התייחסות למאורע
  טרם קרותו,
  על סמך סימני מציאות מקדימים,
  תוך דילוג על תמלול התהליך.

  המשותף ל’רגש’ – הליך התנייתי, לא מתומלל.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חישה לאחר התרחשות

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  ביטויי תחושות
  מתבטאים, מורגשים,
  לאחר
  חיוויי מציאות מקדימה.

  מערך רגשות מחווה
  האם ואיך היבטי מציאות תואמים
  את ממשק תפישות
  ההישרדות, הטעמים, ההעדפות,
  המוטמעות מקדמית בתודעה פרטית
  טרום ממשק עם אירוע.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חינוך

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תהליכי
  הנחלת ערכים ונורמות התנהגות
  באמצעות דמויות סמכותיות
  מכוונות
  להטמיע ממשקי התנהגות למחונכים.

  🔶 למידה
  🔸 העברת מידע ומיומנויות להבנת ושינוי מציאות,
  🔸 אמצעי הלימוד המתָווכים משניים לתוכן וללומד.

  🔷 חינוך
  🔹 הנחלת ממשקי פעולה,
  🔹 אמצעֵי התיווך קריטיים לתהליכים.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מידע

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  אחיזה תודעתית
  של גירויים חושיים ורעיוניים
  ניתנים לתמלול.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ידע

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תכנים רעיוניים
  ניתנים לאחזור
  באמצעות הכרה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – למידה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תהליך הטמעת מידע
  שמאפשר
  שינוי התנהגות.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נראטיב, רציונליזציה

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  עמיתים:
  בריאת עבר מחדש למימוש ערך בהווה.

  נרטיב
  🔸 בדיית סיפור מוכוון ערכית
  🔸 על התרחשות עבר בעייתית,
  🔸 לרוב של קולקטיב,
  🔸 לגיוס התכנסות הזדהותית.

  רציונליזציה
  🔹 ניסוח הסבר והקשרים לוגיים
  🔹 על התנהלות עבר בעייתית,
  🔹 לרוב של פרט,
  🔹 לספיחת ערך עצמי ומהסביבה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – רציונליזציה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  ייחוס סבירות והיררכיה לוגית,
  בהסתכלות לאחור,
  לפעולות שננקטו בעבר,
  תוצרי התניות וסיפוק רגשי, או שהתבררו כטעויות בשיקול דעת,
  ברטרוספקטיבה לאחריהן,
  לצורכי התאמות ותחזוקה רגשית
  בעת בחינתן.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – בקרת מציאות

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  שלי

  מה יאמרו הנחבטים בטקסט?

  • על העיסוק האינטנסיבי בתכנים האלה,
  • על התפישות המוצגות,
  • על השפה והניסוח הננקטים.

  על מי שיושב מאחורי המקלדת המנפיקה אותם, ולמה.

  מקווה, שלקריאת החלקות, חריקות, זיופים, סממני אי-סבירות,
  בשונה מ’לא מובן’, או ‘לא מוסכם’,
  אקבל חיוויי “האללו, התרחקת, אתה לא שם.”

  מעניין אותי,
  כבקרה על מידת התרחקותי ממעקה הסבירות הנתפשת,
  (ואז להמשיך לחפור, לעדור, לחצוב ולכרות ב-מה שמעניין. אותי תכנית. foot-in-mouth]

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share