הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זהירות

משך קריאה כ־ <1 דקות

הקצאת תשומות הכרתיות, מודעות,
לטובת נקיטת אמצעים ממזערים עד מונעים
נזקי השלכות של איומים
על
🚑 שרידה ושלמות פיזיולוגית,
😂 תפישת נינוחות רגשית,
💵 טובין ריאלי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חרדה

משך קריאה כ־ 1 דקות

חשש מאיום בלתי סביר

מצב ‘אימה’,
תוצר חשש ממימוש פוטנציאל מלא של נזק אפשרי,
בהתעלם מסבירות התכנותו.

חרדת 😱 טיסה ✈️

💻 פוטנציאל תקלה – מוות 💀,
🚐 סבירות התכנות תקלה נמוכה יותר מהגעה יבשתית לשדה תעופה ⚠️.

חרדה כטביעת תודעה

מנגנון תגובתי מאפיין –
לרוב, לסובייקט חרד, יותר ממושא חרדה אחד.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אימה

משך קריאה כ־ <1 דקות

‘פחד’, של הביוקר.

תיוג מצב רגשי,
בתצורת פחד קיצוני,
ניכר פיזיולוגית – שיתוק או מוחצן,
כתגובה לאיום מיידי הישרדותי, פיזי,
או הכרה בהתכנות השפעה שלילית קיצונית על היבטי תפישת נוחות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש

משך קריאה כ־ <1 דקות

תצורה מתונה, ‘אינטליגנטית’, של ‘פחד’;
תיוג איום רעיוני או לא מיידי
לאחר עיבוד ותמלול.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פחד

משך קריאה כ־ <1 דקות

תגובה תפישתית, ייתכן פיזיולוגית,
לתחושה, לעיתים טרום תמלול,
של איום על התרחשות עתידית
עם השלכות שליליות.

ככל שההשלכות נתפשות כחמורות יותר,
כן הפחד רב.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – איום

משך קריאה כ־ <1 דקות

חיווי תפישתי, רעיוני או פיזיולוגי,
לגירוי תחושתי, לעתים טרום תמלול,
מזהה התרחשות עתידית
שנתפשת שלילית
להיבטי הישרדות או לרווחת הפרט.

עוצמת האיום תלויה בתפישת ערך הנזק האפשרי
והתכנותו.

פרטים מאופיינים ונבדלים גם בטביעה תודעתית
לאופן ומידת תגובתם לאיומים שונים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טביעת תודעה

משך קריאה כ־ <1 דקות

(הֶקְשֶר לטביעת אצבע)

סך ההטיות, התניות, העדפות, טעמים, רצונות, כישורים ומיומנויות
המהווים תווי אישיות יחודית, מאפיינת, תודעה מסויימת.

מרכיבי טביעת תודעה
נצברים ונטמעים במהלך חיים, מתמצקים לאישיות נתפשת.
די בחשיפה לביטויי חלקם כדי להבחין בין פרסונות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות השלכתית

משך קריאה כ־ <1 דקות

◀️ פנימה
אינטרינזית –
אימוץ והטמעה של סובייקט
התייחסויות רגשיות או ערכים
של אובייקט חיצוני.

אמפתיה, הבניות חברתיות.

▶️ החוצה
אקסטרינזית –
החלת סובייקט
על אובייקט חיצוני
יחוס, ציפייה,
שייאמץ התייחסות רגשית, ערכים, טעמים,
של המחיל.

כמאפיין – הפרעה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – השלכה

משך קריאה כ־ <1 דקות

שינויים נתפשים בעקבות פעולה:

 1. פעולה
  רעיונית או ריאלית
  של אובייקט גורם,
 2. שינויים ומשמעויות
  לרוב מנטליים
  יתכנו ריאליים,
 3. אובייקטים
  עליהם נעשתה הפעולה
  ונבחנה השפעתה,
 4. סובייקט
  תודעה תופשת, מנסחת ומתייגת.

המרכיבים ניתנים להאחדה עד לסובייקט הכרחי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דימוי

משך קריאה כ־ <1 דקות

אמצעי מילולי
לתיאור אובייקט ממשי, תפישתי, ויזואלי או דמיוני,
בהשוואתו לאחר, מוכר.

דימוי בינארי ➕➖,
או מורכב.

🖌️🆓אמנות:
השלכה ומתיחת דימויים בדויים באופן חופשי,
בטקסט, צליל או גרפיקה.

🖋️🔎רציונליות:
הֶקשר ישיר סדור, שטרם הופרך,
לתקשור מציאות לתודעה מבקרת.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – כוונה

משך קריאה כ־ <1 דקות

#76

מיקוד תודעתי מודע להקצאת תשומות תודעתיות וריאליות להגשמת רצון קודם.

◀️ בעוד ‘רצון’ הוא מוכנות תודעתית רעיונית מופשטת, מקדימה מימוש והתייחסות למושאה,
⏮️ ‘כוונה’ היא התנהלות מודעת, שואפת לכנוס ולהקצות משאבים ותשומות ריאליות ותודעתיות למימוש רצון או מטרה קודמים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קדושה

משך קריאה כ־ 1 דקות

יחוס לאובייקט רעיוני או גשמי ערך עליון מוחלט;
🛐 שלילת בקרה, ערעור, על אובייקט מקודש.

מהווה יסוד אלוהי דתי, אמוני, לאומני.

יש המייחסים לחיים או למדינה קדושה.

חתירה לרציונליות שוללת קדושה;
📏 מקצה ערך לכל אובייקט
🔬 בחינה מתמדת
♻️ ערך משתנה
⚖️ יחסית לערכים אחרים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

זהותי

משך קריאה כ־ 3 דקות

יהדותי

א) האם אתה מגדיר את עצמך כיהודי?
ב) מה המשמעות של זה בעינך? האם למונח יהדות יש משמעות מעבר לדת?

 

 

זהות (הגדרה זמנית): מערכת תפישות מאופיינות שמבדיל סובייקט אחד מאחר.
בהקשר קולקטיבי, המשותף לקהילה מובחנת.

זהות, כמו מוסר הם לרפוסי דעת וחלושי אופי;
נצרכים לסביבתם הקהילתית כמגן ביטחון להתנהלות במרחב. להמשיך לקרוא זהותי

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מֶטא

משך קריאה כ־ 1 דקות

התייחסות למרכיבים תפישתיים, הלא־ריאליים, המתממשקים עם נושא.

פרסונלית

התייחסות פרט למרכיבים מופשטים המתממשקים עם מהותו.

התייחסות לכוחות־על מארגנים – מיסטיקה.
בביקורתיות מפרקת – חתירה ליושר אינטלקטואלי.

הערה:

  • הפוסט עלה ב- 30/8/2021, בעת שעסקתי במטא.
    יאיר yair דיקמן dickmann, לפני 4 חודשים (30 ב8, 2021 בשעה 19:54)
  • פייסבוק הכריזה על שינוי שמה ל-מטא ב- 28/10/2021.
  • לא, אין קשר סיבתי בין המאורעות.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – שקר עצמי

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  רציונלית – אוקסימורון;
  תודעה מתפקדת,
  ככלי מלא שלא מכיל ריק,
  לא מכילה חיווי שקרי מודע כאמת.

  ישנן ‘טעויות’, ‘שגיאות’,
  אי־הכרה בהן,
  הדחקת אמת ועובדות,
  יחוס למצבי אי-ודאות מאיימים כקיומיים – חרדה,
  התייחסות לשקר כלאמת, להיטיב רגשית עם מציאות נתפשת – דיכאון.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  ביביזם

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  המון תודעה דמוקרטית נמוכה, אמוני לאומני, עם תחושת מודרות,
  מעדיף ניתוץ שלטון חוק והפקדתו בידי שליט,
  על מערך שלטוני שלא יכול להיות מושלם.

  בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

  ובתמצית עברית: ביביזם.

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מאפיין נטיית אישיות

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  בחשיפה למצב,
  אישיות נוטה

  😱 להקדים טיפול ישיר ברגשות
  באמצעות מתיחה/ כיווץ היבטי המציאות
  ואז לטפל בה,

  או,

  🔧 לכנוס את מכלול הידע, הניסיון, ההעדפות וההטיות
  לטיפול בהיבטי מציאות,
  ואז
  לבחון האם יש סיפוק הצלחה רגשית
  או תסכול מכשל ואז טיפול נוסף.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמן

  משך קריאה כ־ 1 דקות

  התייחסות תפישתית
  לממד עצמאי, לא ניתן להשפעה
  אך כן למדידה,
  של רצף תנועה
  חד־כיווני,
  מוחל על כל.

  הווה – רעיון דינמי על ציר זמן, מבחין בין
  ⏩ עבר – מה שקרה,
  ⏪ עתיד – מה שאולי יקרה.

  מהות ממד הזמן נתפשת על ידי תודעה אנושית,
  שנעזרת לכימות והשוואה במכשור חיצוני לה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חלום

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  הליך אימון🔁אימון הליך תודעתי
  לתרגול תרחישים.

  הכרה רדומה
  עם התניותיה
  וללא שליטה, מודעות ובקרה רציונליים,
  בודה התרחשויות רעיוניות
  מחיוויי מציאות מהעבר,
  ברמות התכנות שונות – ריאליות עד מופרכות,
  לתרגול, ימון ומיצוק
  תגובות התנייתיות במציאות
  על מצבי בדיה שנחלמו.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תודעה רחבה

  משך קריאה כ־ <1 דקות

  תצורת מחשבה;
  סובלנות כלפי תופעות מיסטיות כריאליות,
  ייחוס למחשבה פנימית כבעלת כוח השפעה ישיר על מציאות חיצונית.

  רווח אצל
  ⛪️ בעלי סנטימנט אמוני,
  ♾ חסרי יכולת להתמודד עם אי־וודאות,
  😭 בעלי תנודתיות רגשית בעצימות גבוהה ומהירה.

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  Share
  Share
  %d בלוגרים אהבו את זה: