הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מנהיג ממונה, מייצג

משך קריאה כ־ <1 דקות

מייצג

את תמהיל הערכים והעמדות של מצביעיו.

ממונה סמכותן

על־ידי אלקטורט שסומך עליו ש’יפעל נכון’ גם אם נוגד עמדה מקדמית.
ימין: הבנה שמחויבות לאידאה, לצביון, למחווה, יתקפלו מפני סבירות או סמכות.
בגין–סיני, שרון–התנתקות, גנץ–נתניהו, בנט–הקמת ממשלה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דמוקרטיה יצוגית רובית, יחסית

משך קריאה כ־ <1 דקות

רובית

בהצבעה מתמנה רק הזוכה ברוב.
פשוטה, מעצימה רוב, חותרת הכרעה ומשילות.
מקור בריטי, מיעוט מפלגות.

יחסית

מינוי יחסי למספר מושבי הנציגים.
מסורבלת, מייצגת מיעוטים, נתונה למניפולציות ולמיקוח מעבר לייצוג האלקטורט.
קואליציית מפלגות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דמוקרטיה ישירה, יצוגית

משך קריאה כ־ <1 דקות

ישירה

הצבעת משתתפים בכל נושא.
 
יצוג הרוב, לא יעילה, נתונה לסנטימנט בורים.
אינטואיטיבית, כעת אפשרית טכנולוגית.

יצוגית

בחירת נציגים מכריעים.

מאפשרת חריגת נציגים מכוונת מצביעיהם.
מורכבת, מופשטת, בחיכוך מתמיד.
מיושמת ברוב הדמוקרטיות מערביות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דמוקרטיה שלטון הרוב, ממשל העם

משך קריאה כ־ <1 דקות

שלטון רוב

עממי, קונסרבטיבי:
מעצים את זכויות וצביון הרוב,
את הסמכות המשטרית באמצעות מנהיג סמכותן, נערץ, לטווח ארוך.

ממשל העם

פרוגרסיבי:
מקדם את זכויות הפרט והמיעוטים
ומבקר תדיר את המשטר הזמני וליקוייו בריבוי היבטיו.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – ריבוי תצורות ממשל דמוקרטי

משך קריאה כ־ <1 דקות

על עקרון דמוקרטי – קול אחד לכל משתתף בהצבעה –
מונחים ארכיטיפים, שיטות ופרשנויות ליישום תצורות ממשל שונות.

עיקרן – פרשנות יישומית למורכבות יחסי הכוחות בין אינדיבידואל לממשל.

ביטוי למורכבות –
אין שתי מדינות עם יישום ממשל דמוקרטי זהה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דמוקרטיה

משך קריאה כ־ <1 דקות

שיטת התנהלות וקבלת החלטות
של צֶבֶר פרטים מובחן,
בה בהכרעה על סוגיה נידונה
כל השתתפות בהצבעה נספרת כקול אחד,
בכוונה מקדמית לשקף את תמהיל רצון רוב המשתתפים.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – לאומנות, צורך אנושי?

משך קריאה כ־ <1 דקות

לא.

לאומנות: תחושת גאווה על שיוך אתני
[לאומיות: אתניות בירוקרטית, ללא ערכיות] –
תשוקה למימוש סנטימנט הזדהות מוטמע.

סנטימנט אינו צורך קיומי, שכן
בעוררות תשוקה למימוש סנטימנט
חתירה לרציונליות בוחנת, מבקרת ומרסנת לעתים
מימושי יצרים והתניות.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פוליטיקה

משך קריאה כ־ <1 דקות

סוגיות במרחב פרט – חברה – ריבון.

סינתטית, רעיונית
מכלול הנושאים
התחומים בין שלושה קודקודי משולש.

מעשית, ריאלית
מכלול הנושאים מנקודת מבט סובייקטיבית
מרחפים בפירמידה בת ארבעה קודקודים.
הרביעי – השקפות, תפישות הטיות, הסובייקט הבוחן.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

ימין שולט בישראל: קלאסי הדיר רדיקלי

משך קריאה כ־ 11 דקות

חלופות שלטוניות; תצורות ימין

הטענה

רוב הציבור בישראל ימני.

מאז מהפך 1977, השלטון ימני במהותו, בתצורות ‘ימין קלאסי’, ‘רומנטי’ ונאו־ימין רדיקלי, מתובל בסוציאל דמוקרטים שימושיים.

שלטון ימין מוחלף, זמנית, בשל ‘קלקולים’, ‘שחיתות שלטונית’, גידול מוטציה נאו ימנית רדיקלית.

ימין רומנטי, אטרקטיבי לשכבות מודרות.

הסדרי שלום, מיגור נאו־ימין רדיקלי, נתמכים על־ידי שמאל וימין קלאסי, יוצרים קונפליקט בימין.

לפני המהפך השלטון היה שמאל ביצועי חותר הקמת מדינה ושוויון ברוח מדינות מוצא המקימים.

השלטון רוסן על־ידי אינטלקט פרוגרסיבי, שוחר זכויות אדם, חופש הפרט והכלכלה, שוויון פורמלי והסדרי שלום.

שמאל בישראל לא מנצח בחירות.
הוא מוביל את ערכי החברה.

שלטון ימין מתמתן פרקטית בשל התמודדות עם סוגיות שאינן מאפשרות יישום אידאות ימין רומנטיות או רדיקליות.

צ’רצ’יל, ימין, מיגר נאו ימין רדיקלי.

כעת דומיננטיות השלטון בישראל נתונה לימין קונסרבטיבי – בנט, לפיד, גנץ, סער, ליברמן, עבאס, (מיכאלי, הורביץ, הם שותפים טכניים וזמניים עד למפץ החבירה עם צאת נתניהו. להמשיך לקרוא ימין שולט בישראל: קלאסי הדיר רדיקלי

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מכניקת מחשבה קונסרבטיבית

משך קריאה כ־ <1 דקות

התניה, אינסטינקט, נטייה, הטיה,
רגשית,
אוטומטית, נטולת בקרה,
סופחת תשומות אינטלקט וטיעונים (לעתים פסאודו) רציונליים,
להצדקת תפישה מקדמית, שרירותית, מוטמעת ערכית.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרוגרסיביות*

משך קריאה כ־ 1 דקות

ניתוץ קונסטרוקטים שרירותיים מוטמעים,
ללא הצעת הבניות חלופיות.

חתירה להתנהלות רציונלית, סבירה לחיזוי,
בחינת תפישות מסורתיות,
ערעור וניתוץ פרדיגמות מקדמיות,
הסרת מגבלות וחסמים שנובעים מקביעות שרירותיות, אמונות או מסורות מול אלטרנטיבה רציונלית.


* שימוש שגוי** רווח במונח ‘פרוגרסיביות’.
טיפול ברגישות תחושות־ערך היא קונסרבטיביות חמלתית.
[‘בלאק/ג’ו-פייס’, כדוגמא, אינם פרוגרסיביות, אלא הבניות שמרניות.]

** אני יחיד שמייחס שימוש שגוי ל’פרוגרסיביות’
– אבסורדיות ופתטיות לכשעצמה 🤓 –
משער, שבעתיד יגיעו עצמונית לתפישתי 😀 זו.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

כשל, התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית

משך קריאה כ־ 1 דקות

כרוניקה

מוכשרים
עם יתר מוטיבציה להכרה ולהשתייכות
תחושת מודרות טבועה, מדרבנת
בזירת פעילות ציבורית
ספיחת הכרת הממסד
נפילת בום טראח בוינג הכשל האישיותי
הדחה, הרחקה
בושה
תקיפה
חבירה לברית מודרים – שאיפה אידאית לניתוץ מאורגן של ממסד שדחה. להמשיך לקרוא כשל, התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית

Share

התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית

משך קריאה כ־ <1 דקות

ברוח ימים אלה

אתי כרייף

כונסת את הפמיניזם
להצדקת מחיקת ראיות, ומין תמורת מינוי, להמשיך לקרוא התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית

Share

אבסורד: שימור זהותי כאינדיבידואל, בשיוך לקולקטיב

משך קריאה כ־ 1 דקות

הסב־ספתא של האוקסימורונים

עצמאותי כפרט מתממשת
בהתכנסותי להזדהות עם קהילה.

אוקסימורון;

עמידה על זכותי למימוש ‘זהותי’ כאינדיבידואל,
בהתכנסות רגשית וייצוגית לקולקטיב* של המון אנונימי, זר, מובחן. להמשיך לקרוא אבסורד: שימור זהותי כאינדיבידואל, בשיוך לקולקטיב

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – קונסרבטיביות > שמרנות > ימין

משך קריאה כ־ <1 דקות

הטיה ערכית והתנהלותית למימוש תמהיל סנטימנטים
🛐 אמוניים,
🏛️ לאומניים,
👰 משמרי התכנסות הזדהותית,
כמיהה ל –
💂‍♂️ היררכיה,
👮 סמכותנות,
🧝‍♀️ החלת צביון על מרחב ציבורי,
⛪️ קהילתנות,
📜רהב מלל, סמל וטקס.
נטייה ל –
🔨פשטנות רציונלית
🧙ולמורכבות מיסטית,

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

“לא רוצה ראש ממשלה ערבי”. וטריפוליטאי?

משך קריאה כ־ 4 דקות

רוצה ממשלה פרוגרסיבית*

* פרוגרסיביות
צבר רעיונות חברתיים,
משילים שיקולי שימור מסורת, התכנסות הזדהותית והחלת צביון קהילתני מובחן על מרחב ציבורי
כגורמי השפעה והכרעה על שיקולים רציונליים בהווה ועל עתיד נשאף לחברה.

העדפתי

להמשיך לקרוא “לא רוצה ראש ממשלה ערבי”. וטריפוליטאי?

Share

חיסון קורונה

משך קריאה כ־ 1 דקות

טיפול בחרדה

בהעדר ידיעה אמפירית,
ההחלטה האם להתחסן או לא
אינה בבחינת ‘ניהול סיכונים’,
אלא ‘טיפול בחרדה’: להמשיך לקרוא חיסון קורונה

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הזדהות השלכתית

משך קריאה כ־ <1 דקות

◀️ פנימה
אינטרינזית –
אימוץ והטמעה של סובייקט
התייחסויות רגשיות או ערכים
של אובייקט חיצוני.

אמפתיה, הבניות חברתיות.

▶️ החוצה
אקסטרינזית –
החלת סובייקט
על אובייקט חיצוני
יחוס, ציפייה,
שייאמץ התייחסות רגשית, ערכים, טעמים,
של המחיל.

כמאפיין – הפרעה.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – השלכה

משך קריאה כ־ <1 דקות

שינויים נתפשים בעקבות פעולה:

 1. פעולה
  רעיונית או ריאלית
  של אובייקט גורם,
 2. שינויים ומשמעויות
  לרוב מנטליים
  יתכנו ריאליים,
 3. אובייקטים
  עליהם נעשתה הפעולה
  ונבחנה השפעתה,
 4. סובייקט
  תודעה תופשת, מנסחת ומתייגת.

המרכיבים ניתנים להאחדה עד לסובייקט הכרחי.

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

Share

ביביזם

משך קריאה כ־ <1 דקות

המון תודעה דמוקרטית נמוכה, אמוני לאומני, עם תחושת מודרות,
מעדיף ניתוץ שלטון חוק והפקדתו בידי שליט,
על מערך שלטוני שלא יכול להיות מושלם.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

ובתמצית עברית: ביביזם.

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: