פגוש פוגייש פגשתי לוחמי חירות

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מוקדש* לרגולטורים** אנרגטיים*** מעצימים****

פגוש פוגייש פגשתי (גם) כאלה שרואים בהשתתפותם בנפנופי דגל במחאות כ’לוחמי חופש, חירות, דמוקרטיה.’

להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי לוחמי חירות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יתרון סדר חברתי

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הגבלות לצרכי רווחה

פרטים בעלי עניין, רצון ומשאבים שונים,
מוותרים על היבטי חירות לטובת סדר חברתי כדי לקדם את תמהיל רצונם המצרפי, שנתפש כשווה יותר וכנעלה מעל החירות והשוויון עליהם ויתרו בהסכמתם למערכת היררכית, גם אם חותרת שוויון.

הסדר המוחל עדיף, מבחינתם, על סכנות הכאוס הטבעי.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

אין יותר ימין שמאל?

משך הקריאה: 9 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אז זהו שיש

פתיח

בשיח העכשווי מתרבים הגורסים שאין יותר ‘ימין, שמאל’.

פוליטיקה היא מרחב הסוגיות של פרט–חברה–ריבון.
[הגדרה חדשה? ר’ ויקפדיה. (בעצם אני שתלתי את ההגדרה בשורה הראשונה של ההגדרה.)]
אם אזרח יישאל, גם כשאינו מעורה בפוליטיקה, לגבי התייחסותו לסוגיות מסויימות יביע תפישה נחרצת לכאן או לכאן; האם בעד עונש מוות לרוצחים, האם בעד חופש הפרט, האם בעד תחבורה ציבורית בשבת – לכל יש עמדה בנושא. להמשיך לקרוא אין יותר ימין שמאל?

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יכולת

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

פוטנציאל אפשרי להִתכנות

קיום צבר תנאים מאפשרים הִתכנות מימוש רעיון או פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

דמוקרטצ’ק

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

בחינה נטיית החוקים

בית מחוקקים, בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה מחוקק חוקים בסוגיות פרט–חברה–ריבון.

מה שמוסכם על הכול לא מצריך חוק.
חוקים נדרשים, שכן כל חוק מקדם מערכת אינטרסים ותפישות ערכיות של מקדמיו,
נוגד ומגביל אינטרסים ותפישות של אחרים.
לכן להפרת חוק יש משמעויות אכיפה, וענישה. להמשיך לקרוא דמוקרטצ’ק

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יישום | מימוש

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התמרת רעיון למציאות |
פעולות הטמעת רעיון במציאות

יישום Application

רצף פעולות אחוד שתחילתו רעיוני והמשכו במציאות במטרה מקדמית מובחנת.

מימוש Realization, Implementation

פעולות המשלבות היבטים מופשטים שהותאמו למציאות במנגנונים קיימים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מימוש, Realization, Implementation

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעולות הטמעת רעיון במציאות

הגשמה, ביצוע פעולות במציאות שמשלבות רעיונות, כוונות, תפישות ודרכי פעולה למנגנונים פעילים במטרה שיניבו תוצרים רצויים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יישום, Application

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התמרת רעיון למציאות

תהליך עיבוד רעיון והתאמתו למציאות, במטרה להשיג תכלית מסוימת מניבה תוצאה רצויה באופן שניתן לתפישה והבחנה של תודעה זרה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – [לא] בא לי

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

התייחסות לרצון ללא הסבר

ביטוי ילדותי, חמוד, מגניב, מבטא שלילה או רצון למימוש יצרי, נמנע מהסבר רציונלי לדחייה או להעדפה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דחיית סיפוקים

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מניעת סיפוק רצונות עצמונית

מימוש רצונות מספק יצרים, הנאה.

פרטים נבדלים ביכולת לנהל מימוש סיפוקים, בעיקר גופניים, לדחותם בזמן או בכלל, אם בשל ראיית טובתם או בשל תגובתיות לסמכות.

היבטי מימוש רצון שנתפשים כבעיה בדחיית סיפוקים מתוייגים כבעיות
🌖 ‘שיקול דעת’
🌗 ‘התמכרות
🌘 ‘נורמליות’
🌑 ‘פשע’.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – סיבות, חקר – אטיולוגיה

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

אטיולוגיה אי-רציונלית

כהנחה רציונלית, לכל תופעה עם תוצאה נתפשת יש מערך סיבות מקדמיות.
חקירתן – אטיולוגיה.

אי-רציונליות, אמונה, מיסטיקה, מיתוסים, נרטיבים, רותמים אטיולוגיה ליצירת הסברים לתופעות – ריבוי שפות, מגדל בבל, תגובת האל – כ’הוכחה’ לקיום ומיצוק אמונה.
לא כהסבר לתופעה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצרים ניהול

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מדרג תשוקות וסתירה

מימוש יצרים, צבר תשוקות – הוא מקור הנאה,
אינו דחף השרדותי בלתי נשלט.

מדרג הנאות – טביעת אצבע תודעתית.

תודעות מבקרות את משמעות היישום, הקצאת התשומות, עלות והפסד אלטרנטיבי למימוש תשוקות, כדי להניב הנאה מצרפית מיטבית,
בהטיות וברמות מודעות ויעילות שונות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

דמוקרטיה שלטון העם

משך הקריאה: 3 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

כל מבנה שלטוני הוא ‘שלטון העם’

כולל, וגם בקוריאה הצפונית. בתנ”ך עלו על כך אטיולוגית.

שלטון

להמשיך לקרוא דמוקרטיה שלטון העם

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר > תשוקות

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר אחוד | יחידה (אחת) מצבר

יצר

אוסף רצונות מובחנים בנושא אחוד.

תשוקה

רצון עז למימוש, מניב חיווי של משמעות והנאה פיזיולוגית מהווה ביטוי לייצר שמכיל אותו.
ישנן תשוקות נוספות, מקבילות של אותו יצר.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר ≠ צורך

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

הנאה | שרידה

יצר

מניעת סיפוק יצר מונעת הנאה.

צורך

מניעת סיפוק צורך לא מאפשרת חיים.

קישור יצר לצורך שגוי; נועד
♠ לתאר את רמת חשיבות מימושו,
♣ צידוק ורבלי – לא רציונלי – להקצאת משאבי־יתר לסיפוקו.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – יצר

משך הקריאה: 1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

צבר תשוקות אחוד

מכלול תשוקות מובחן; לחיים, למין, תחרות, לספורט, לאמנות…

אורגניזם מקצה תשומות תודעתיות וממשיות רבות מסך תשומותיו לסיפוק יצריו.

מידת סיפוק יצרים משפיעה על מידת שביעות רצון – אושר, של פרט.

צבר היצרים, תמהיל התשוקות בַּצֶּבֶר, מידת עצימות הקצאת התשומות למימוש (בעיקר הרעיוניות), התסכול או ההנאה המודגמים ממניעת יצר או סיפוקו מהווה טביעת אצבע תודעתית של פרט.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – דחף (אימפולסיביות)

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

פעולה פתאומית שלא רוסנה

התניה לפעולה שמטפלת בגירוי בהקשר מיידי ולטווח קצר, טרום בקרה רציונלית.

תיוג ‘פעולה אימפולסיבית’ – תפישה בבחינה לאחור (– רטרוספקטיבה), כהתנהגות פתאומית שלא רוסנה בבקרה רציונלית.
נראה, שלו ננקטה בקרה, הריסון היה מיטיב עם בעליה, גם לדעתם.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

סוגיה א-סימטרית

משך הקריאה: 8 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

תמיכה והתנגדות להיבטים שונים

תמצית

תחת הכותרת ‘תומכי / מתנגדי הרפורמה המשפטית‘ בהובלת יריב לוין ושמחה רוטמן, התומכים והמוחים מתנגשים על היבטים השונים. להמשיך לקרוא סוגיה א-סימטרית

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – זמני

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

מצב קיים יסתיים

הבנה מצפה שמערך תנאים אחוד ובמתכונת מסוימת, יסתיים וישתנה למצב אחר,
בשל כוונת שולט במצב,
או,
בשל תנאים חיצוניים שלא מאפשרים המשך מצב קיים.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – עמית | יריב

משך הקריאה: <1 דק', תלוי בכמה שניות יש לך בדקה

שותפות מקדמת מטרה | שותפות מטרה נוגדת

עמית ויריב חולקים מטרה משותפת.

עמית

עמיתים למטרה שווי־דרג, עשויים להיות גם שותפים מקדמים האחד את האחר(ים) וגם יריב(ים) מתחרים בתת־מטרה לעיסוקם.

יריב

יריבים מתחרים בניגוד עניינים, אינם בהכרח באותו מדרג סמכות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share
Share
%d בלוגרים אהבו את זה: