אני מפגין

משך קריאה כ־ 10 דקות

לא סובל הפגנות,
אינני לוחם חרות
והטקסט לא ממואר

א’ הוצאת האצבע התחובה

לא אוהב הפגנות. חש תעוקה, פיזית, משכשוכי ביחדness, מהתכנסות הזדהותית, משיתופי גורל, מעליצות מזוייפת, מתחושת צדק מועצמת בשל ריבוי מסכימים. אני נרתע מהצטנפות דוֹמים בטריבונה ספורטיבית ריאלית, ופוליטית רעיונית. קוזה נוסטרה ערכית של זהות סנטימנטים, התרגשות פרטי הקולקטיב לכלל אגד זרדים עוטף גרזן קולקטיבי – דוחה אותי. קריאות קצובות, מתואמות, תנועות גוף, תנודות ראשים בהסכמה לדוברים שתורמים את חלקם לכינוס צבר אנונימיים – המון – לאג’נדה מובחנת בתוכן, רטוריקה, סמלים וכריזמה פונה לרגש, עושות לי לא טוב לעור פניי הצפוד.

מעדיף תוכן וורבלי אישי, רציונלי, רהוט, מלמד, מחדש, נטול אינטונציה נוסכת תקפות, הסמלות ומחוות מדגישות.

וברור לי, שגם אם אני שואף להיות אינדיבידואל עצמאי, בעיני אחרים אני נתפש כחלק מקבוצה מובחנת; מה שנראה לי כמחאה עצמאית, אצל אחרים אני שייך לקולקטיב עויין, מתנשא. המסר שאני מוטה אליו, השפה, המראה החיצוני, וני עוטה פרטי לבוש נושאים מסרים מובהקים שמעידים על שיתוף ערכים עם קבוצה מסויימת. מודע לכך, מובן לי, לא מטפל ברושם של בוחנים מהיציע.

מביך אותי עד כמה אני מוטרד מה’תהליכים’ שעוברים על ישראל. בשפתי – במשמרת שלי שראל, דמוקרטיה מתקדמת, לא מושלמת, שנתה מגמה, נסוגה לאחור. ההשלכות המעשיות והאפשריות שבישראל ראש ממשלה שלושה כתבי אישום, נִשא על ידי כמחצית האוכלוסיה טורדות אותי. דמויות ציבוריות מתמירות תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית כשמעידות על עצמן ש’החצנת מחאתן היא הוכחה לחומרת המצב’. אני משתדל לשמור על צניעות או לפחות פרופורציה – החצנת מחאתי היא הליך פנימי, אני מגיב, אישית, למציאות אופפת חיצונית.

תמצית המצב; עימות סוציולוגי בין חשים ‘מודרים’ לבין ‘חותרי שלטון חוק ודמוקרטיה מערבית’. בתוך עימות זה מקננות תתי קבוצות מובחנות שחלק מפרטיהן מזדהים כ’ימניים’, דתיים’, ‘מסורתיים’, ‘לאומיים’, ו’מזרחים’, מתייגים את מי שמולם כאליטות, רואים בנתניהו נציג מקדם את ערכיהם. מולם נמצאים מי שרואים בתומכי ראש הממשלה מסיג דמוקרטיה לאחור, מתעמת עם רשויות חוק מפצ’פץ’ בסנטימנט מתכנס הזדהותית של המון רגשי, קורבני, מוסת, רוטט עד איום באלימות, עם תודעה דמוקרטית נמוכה.

עימות זה מבחין תרבותית בין שלוש קבוצות: מצד אחד אוהדים מוחצנים של ראש ממשלה שמייצג את ערכיהם, צופים בלתי מזוהים בנטייתם ואדישים כקבוצה שנייה, ומיעוט מחצין מחאתו.

לאחרונה תפסתי צד אקטיבי. מוחה. ממי שהיה בעל עניין אינטלקטואלי, תאורטי פוליטי, שנמנע מהפגנות, יצאתי להפגין את עמדתי עם ובפני אנונימיים – במתינות במוצאי שבת בככר גורן פתח תקווה, ובשנה האחרונה אינטנסיבית בתריסרי הפגנות בבלפור, עשרות עצרות בככרות רבין, הבימה וגורן, בשדרות, רחובות, רחבות וגשרים.

אינני נמנה על חדורי מטרה, בעלי החלטה נחרצת של ‘לא אחדל עד ש…’. מול אלה אני מתלבט האם ללקות ברגשי אשם או לפתח תחושות נחיתות נוכח נחישותם. אני – יום ביומו, כמו הצמחוני הרופס, שכל יום מחליט מחדש מה לאכול, לא קשור לעוף שלא טרף אתמול ולא מחוייב לבקר שאולי לא יבלוס מחר.

בילדותי בחולון, בימי שלישי לאחר ארוחת הערב, אבי ואני היינו עושים סבוב שכלל חצי מנה פלאפל בסוקולוב אצל ציונה ושיחות. בין היתר דברנו על איך קרה שאזרחי אומה ‘תרבותית’ מובהקת – גרמניה – ויתרו, בהסכמה וביודעין, על דמוקרטיה. יום יום עובר בתודעתי איך אני מסביר את זה. לא אפולוגטית לאבי, עניינית – כמיהת המון להנהגה אמונית, לאומנית, משמרת התכנסות הזדהותית כמהה למנהיג סמכותני. גוגל עדי שעיקר תשומותיי, שאינן מוכוונות לתוצרים פרקטו־קונקרטיים, מוכוונות להבחנה בין סוגי מכניקה תפישתית בסוגיות פרט–חברה–ריבון, להלן פוליטיקה.

ומחאות – אני מבין, מכיר ויודע – לא ‘יעזרו’. אלה חדשות ישנות. והרי החדשות ועיקרן תחילה – הפגנות לא אמורות ‘לעזור’ לשינוי מושא ההפגנה.

הפגנתי אינה מוכוונת מטרה. אף לא לספק רצון ביטוי בלתי נשלט. הרצון נשלט. ולא לקבל לגיטימציה – מוטרדים מהנושא כמוני אינם נוסכים גרם אחד של ‘צדק’ בה במידה שמתנגדים לא מסיגים אותי לאחור במילימטר. בסוגיות ערכיות של תפישת עולם אין ממד ‘נכון’ או ‘לא נכון’, ולכן נטולות שכנוע רציונלי, לוגי. זהו טיפול בסנטימנט.

במחאתי יש ביטוי להתייחסות סוציולוגית. להבנתי, תפישת עולם מורכבת מסנטימנט מוטמע מינקות, מעוצב חינוכית תרבותית באמצעות סביבת גידול ומוסדות חינוך, מתעדכנת לנוכח השלכות מציאות של קידום אינטרסים אישיים – להלן חיים. על גישה משמרת ערכים מוטמעים זו, ישנה גישה של חותרי הליכי ערעור ובקרה רציונליים בוחני סנטימנט אינסטינקטיבי.

והפגנות, כאמור, לא ‘עוזרות’, ובעיקר – לא אמורות. החצנת חוסר שביעות רצוני ממצב אינה ‘צודקת’ יותר אם אבטא אותה לעצמי – במחשבה, במלל, או לברי שיח, וירטואלית – מתֻווכת מסך, ריאלית – ברחוב לבד, יחד – בתהלוכות, מועצמת – בהסבת נזק לרכוש או אלימה – בעימותים פיזיים בין־אישיים. זוכר את הקלישאה הטריוויאלית – עמדה מושמעת יותר, בקול רם יותר, על ידי יותר אנשים אינה מְתָקפת את טיעוניה ביתר תוקף רציונלי.

הפגנות מעמתות את מסר המפגין עם סנטימנט מקדמי אליו. האם הפגישה עם הסנטימנט אוהדת, עוינת, או אדישה. תכלית מחאה – עוררות סנטימנט חיובי אצל הנחשפים, שיצטרפו בתמיכתם במנעד של חישת אמפתיה רגשית פנימית, עד נקיטת עמדה מעשית ברורה. יש הפגנות שמרתיעות את המסר או מותירות אדישות. תוצר הפגנה הוא חיזוק סנטימנט אוהד, מצרף ומחזק, או תגובת נגד עויינת ממצקת התנגדות, ואינה מהווה תחליף למעשים קונקרטיים משני מציאות.

בהפגנות יחיד אין לגיטימציה מריבוי אנשים תומך. חרדת המפגין מפעמת, האם יצלח את מורא הסוציולוגיה – ערעור תיוג עצמי כ’נורמטיבי’, ושל הצופים בבחנם אותו כ’הוא תמהוני?’

המשך פרק ב’, אני מפגין

Share

תביעת עלבון קונסרבטיבים

משך קריאה כ־ 13 דקות

התייחסותי

מכיר, הבאתי על עצמי, התייחסויות כתובות, ווקליות בגרונות ניחרים ממעמקי תחושת המודרות, של ימניים טובעים בעלבונם, תובעים את כבודם על התייחסות מזלזלת בְמִשנה תפישתית רדודה, תוצר סנטימנט בלתי מבוקר רציונלית, של בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה.

בעצלות שאני מייחס לעצמי, אני נוטה לרכז מאמץ קצר ומיידי לשם שכפול עתידי, למניעת מאמץ חזרתי פחות מוצלח.
לכן, אתייחס לטקסט המצורף.

להמשיך לקרוא תביעת עלבון קונסרבטיבים

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #234

משך קריאה כ־ <1 דקות

סבירות רעיונית

אין. אידאה מוטבעת בכריזמה נערצת.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, תרבות, גאוגרפיה ושפה.

Share

האם מישהו ממפלגת תקווה חדשה יצטרף לנתניהו?

משך קריאה כ־ 2 דקות

התערבות רונן רודיק – יאיר דיקמן

המתערבים

להלן ההתערבות שנערכה
בצהרי יום ג’ 9/2/2021,
בביתו של רונן, יפו, בתל אביב
בין רונן רודיק, להלן ר’ישל’ה, ר’, יפה כמו אל קזאחי, ובה בעת הטאייר הלא הכי עגול בפנצ’ריה,
לבין יאיר דיקמן. להמשיך לקרוא האם מישהו ממפלגת תקווה חדשה יצטרף לנתניהו?

Share

זה לא הוא

משך קריאה כ־ 3 דקות

זה אנחנו, האזרחים

אם אין קמח אין תורה?
אזרחים בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה הם המאפשרים לאופה לרדד את הדמוקרטיה, בעזרת כלים מאפשרים.

עם אותם פרודוקטים ואינסטרומנטים ייתכנו מנתצי דמוקרטיה אחרים. יש היו כאלה.

אפשר לחשוב שהמצב הפוליטי כעת בישראל הוא תוצר של המנהיג – נתניהו.

אז זהו שלא.
כלומר חלקו של נתניהו דרמטי, כחלקו של האופה ביצירת מאפה – היוזם המניע העושה.
וחלקם של המערוך, התבנית, התנור המסייעים? המצב כמצע.
אי־אפשר ללא המהות; קמח, בצק, שמרים, תוכן התכולה המגדירה – האזאחים המסכימים. להמשיך לקרוא זה לא הוא

Share

הבחירות אינן על ‘כן’ ‘לא’ נתניהו

משך קריאה כ־ <1 דקות

הן על תצורת הדמוקרטיה

מאז’ורית עממית או מערבית.

מצביעי מפלגות הקואליציה, השואפות להתחב אליה או בוגרות שלה, אינם מוטרדים מתצורת הדמוקרטיה בראשות נתניהו; מנסור עבאס, סער, אלקין, הנדל, האוזר, בנט, שקד, קארה, סמוטריץ’, בן גביר, גנץ’ זליכה אינם מתלוננים על ניתוץ דמוקרטיה.

הם יישארו. נישאים על בעלי תודעה דמוקרטית נמוכה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #233

משך קריאה כ־ <1 דקות

צמצום

די בטיעון, במופע, בחיווי, במעשה אחד,
לתקף סנטימנט אידאי.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

שאלה

משך קריאה כ־ 1 דקות

איך, מה ההסבר הסוציו-דמוקרטי סטטיסטי

שבהליך מיצוי דמוקרטי, בחירות, בראש 13 מפלגות מתמודדות על שלטון –
מועמדי כנסת 24:

בראש

להמשיך לקרוא שאלה

Share

ימין, בהגדרה וביישום

משך קריאה כ־ 1 דקות

מהות ימין: עיסוק בצביון אידאולוגי

פרקטיקה

מפלגת ‘ימינה’ הסירה תחרות של מפלגת ‘הבית היהודי’ על אותם קולות. שתיהן מוטציות אחיות, יוצאת חלצי המפד”ל, פונות לאלקטורט דתי לאומני*. להמשיך לקרוא ימין, בהגדרה וביישום

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #232

משך קריאה כ־ <1 דקות

אימת הגחכה

ציפייה ודרישה להגנה.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

פגוש פוגייש פגשתי ימנים מתביישים

משך קריאה כ־ 2 דקות

מוקדש* לידידָי** הקונסרבטיבים*** המתמעטים****

חבר לשעבר, ימני בכל מהותו, רמ”חיו וש”סיו – ב-dna, בסביבת גידולו, בקבוצת השיוך וההתייחסות – דיבר בשבח ‘ביבי’; ‘מה רע לך’ ו’מי יכול להחליף אותו’ וכאלה חיוויים של שכנוע עמוק בכאילו, שאלות ללא סימן שאלה.
להמשיך לקרוא פגוש פוגייש פגשתי ימנים מתביישים

Share

ביבי יזיין אתכם [מבוטא ‘אותכם’]

משך קריאה כ־ 6 דקות

תקיפה סתם

בשבתות בככר רבין עם דגל שחור, מסכת ‘מושחתים נמאסתם’, בנדנה ורודה, כובע ואימונית ‘לֵך’. לבד.
אחרי הצהריים מנופף בגשר השלום עם תריסר או שניים. ואיריס.
בערבים עולה לבלפור עם מאות, לפעמים יותר.

סוג של רוטינה.
מתבאס על המצב בכללותו, במרכיביו יש עניין.

השבת איריס ואני הגענו אחר הצהריים לגשר. נופפנו בגדה הדרומית של דרך השלום, עם הפנים דרומה לנוסעי איילון צפון. החלטנו לעבור לגדה הצפונית של הכביש כשנוכחנו שנוסעי איילון שנוסעים דרומה, מקופחים, חפים ממנופפים. להמשיך לקרוא ביבי יזיין אתכם [מבוטא ‘אותכם’]

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #231

משך קריאה כ־ <1 דקות

‘מסירות’ להמון

פריבילג לופת שלטון, מנתץ דמוקרטיה, מתעמת עם מוסדות ושלטון חוק.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, היררכיה, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #230

משך קריאה כ־ <1 דקות

דיאלקטיקה

“בגללכם, אתם גרמתם לי להצביע ל…”

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #229

משך קריאה כ־ <1 דקות

ממשל

כבמונרכיה – גם בני המשפחה.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

אמונה או מעשה?

משך קריאה כ־ 3 דקות

מה קובע? אמונה

האם ‘דתיות’ היא אמונה בעיקרי הדת או יישום מצוותיה והלכותיה?

אני, לעצמי הקובע, הלא חשוב לַיֶתֶר 🙂 , מתייחס ל
מעשה שלא נמצא בקוהרנטיות עם תפישה ותמלול מקדים, על מרחב משולש תחום בין רוטינה – אלימות – מקריות.

לכן, אני מתייחס למערכת האמונות והערכים של אדם כפי שמבטא אותם מולי לבחון האם הוא דתי – או לא.

ואם קונסרבטיבי או פרוגרסיבי.

קונסרבטיביות: סנטימנט אמוני, לאומני, משמר התכנסות הזדהותית לקולקטיב, כמיהה למנהיג, לרהב מלל, סמלים וטקסים. פרוגרסיביות: חתירה לערעור ובקרה רציונליים, חופש בפרט ליברליות, שוויון ושלום.

הצבעה בקלפי כגורם מנבא

הצבעה למפלגה מובחנת אמורה לבטא את הטיית מצביע לקונסרבטיביות או פרוגרסיביות.
עד רמה מסויימת.

מצביעי מפלגות שמאל הם הטרוגניים יותר. על פי מודל גביע גלידה, לא זוכר שנתקלתי במי שחיכוך מספיק לא חשף שוני עמדות ביני לבינו. שמאל מכיל שוֹנוּת רבה וגיוון יותר מימין.

לא זו אף זו, נתקלתי ברבים, שחולקים הצבעה למפלגות פרוגרסיביות, שאני רואה בהם בעלי תפישות קונסרבטיביות מובהקות.

היברידיות כזו מתבטאת ב –

פרוגרסיב מצביע ימין

מצביעי מפלגות קונסרבטיביות הם הומוגניים יותר במובן, שמצפה לראות בהם פחות פרוגרסיביים, מאשר קונסרבטיבים שמצביעים למפלגות שמאל.

מדרג ערכים נושא מסויים על האג’נדה שעולה לראשות מדרג ערכים של מצביע; סוגיה פרטיקולרית שנוגעת למצביע, חיבה אישית למועמד מסויים, או אינטרס אישי בהִבחרו שגובר בחשיבותו על תפישת עולם.
טקטיקה/ אסטרטגיה תחושה שתמיכתו במועמד שאינו תואם את תפישת עולמו, תעזור להביס מועמד אחר אותו עויין יותר*.

* טעות נפוצה של מצביעים שאפיינה את מצביעי כחול לבן ששאפו להסיר את נתניהו וגרסו שהצבעה למפלגה שאינה תואמת את ערכיהם תחזק אותה במאבק מול מי שאינם תומכים בו.


קונסרבטיב מצביע שמאל

אני מצפה לראות בין [מיעוט יחסי] של מצביעי שמאל ריבוי יחסי של מי [שאני לא רואה בהם] פרוגרסיבים.

אוורסיה אצל משכילים אינטליגנטיים יכולה להווצר אוורסיה כלפי מנהיג קונסרבטיבי, בשל אדיקות יתר, פנייה לא ראויה לאלקטורט, או שחיתות אישית שנפוצה יותר בשל סיבות מוכמנות בין בעלי תפישות שמרניות**.

* אני עומד על כך שבין שמרנים יש יותר מי שהורשעו בעבירות. מגבה זו באינטואיטיביות ובהרחבה בהסברים משתמעים. [חבר ללינק ל-פוסט המוסר ירוד יותר בשמרנות]


סוציולוגיה הסביבה המקיפה אותם משדרת להם ש’נכון’ יהיה להמנות על מי ששואף פרוגרסיביות. לכן הם יכולים
להטמע בין בעלי תפישות פרוגרסיביות באופן לא מודע, נמנעים מתגמול נגטיבי להיות מחוץ לבון טון, להשאר קונסרבטיבים לטנטיים,
או שיאמצו את סטנדרטי מחשבה אופייניים לקבוצת הייחוס החדשה שלהם. השתכנעו.
היברידיות פרוגרסיביות רחבה ומתבדרת למגוון רחב של נושאים. לכן, ייתכנו אלמנטים שחשובים למצביע מסויים לקדם, בעוד הוא שומר על סנטימנטים קונסרבטיביים מוטמעים אחרים.

כבוד?

המוסר ירוד יותר בשמרנות

Share

כבוד?

משך קריאה כ־ 3 דקות

לא

מכירים את זה שמישהו מהימין – בדרך כלל ביביסט – מתלונן:

‘התנשאות’?
או,
‘ככה השמאל לא יגיע לשלטון’? להמשיך לקרוא כבוד?

Share

משילות

משך קריאה כ־ <1 דקות

אינני רוצה ראש ממשלה שלא רוצה למשול.

אני רוצה ראש ממשלה שרוצה לנהל.

אני לא רוצה ראש ממשלה שרוצה לשלוט עם מוטיבציית יתר לשליטה.

אני מבועת ממי שמאפשרים למשול למי שרוצה לשלוט למחייתו.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #228

משך קריאה כ־ <1 דקות

החצנת מבוכה

לעג לתוכן וליוצריו בחסר כישורים להבנתו.

סנטימנט פוליטי: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומניות, שימור התכנסות הזדהותית לקבוצה,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share

מאפייני ימין, קונסרבטיביות #227

משך קריאה כ־ <1 דקות

התנחתות

תיוג תוכן מורכב, רהוט, כ’התנשאות’.

פוליטיקה: סוגיות פרט – חברה – ריבון

 • אמוניות, לאומנות, שימור התכנסות הזדהותית,
 • רתימת דיאלקטיקה להוכחת פרדיגמה מקדמית,
 • כמיהה לעוצמה, סדר, אל, מדינה, מנהיג, שליטת
  רוב במרחב הציבורי, רהב מלל, טקסים וסמלים.

בכל עת, גאוגרפיה, תרבות ושפה.

Share