הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – החצנת הרגשה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פיזיולוגיה | מלל

ביטויי הרגשה פיזיולוגים כ– צחוק, דמע, יזע, סומק, רעד…,
מהווים תגובת המשך ההרגשה בתצורה שניתנת להבחנה של תודעה זרה.

תמלול הרגשת פרט הוא שיקוף של תחושה פיזיולוגית סובייקטיבית, מותמרת רציונלית וככזו מהווה רובד נפרד נתון למניפולציה ופרשנות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – הרגשה | עובדה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

פטור מ– | בקרה רציונלית

הרגשהתוצר תמצית אותנטיות של פרט מסוים;
פטורה מתיקוף אמת ובקרה רציונלית.

עובדהניתנת לתפישה גנרית; בתיוג ‘עובדה‘, הסוגיה צלחה ניסיונות הפרכה וממשיכה לעמוד למבחן של תודעות זרות.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

לקסיקון חסר לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – נזק

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

תוצר הפחתת ערך

תוצר הפחתת ערך ממשית או רעיונית, בעקבות פעולה.


 

 

#רצי1נל

קודקס מהות רציונליות

הלקסיקון לחתירה לרציונליות

Share

הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – אסטרטגיית טיפול בפוסט טראומה

הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

חיזוק רגשי לפירוק רציונלי

הבעת הבנה ואמפתיה למצוקת הטראומה היא מצע מאפשר לפרק רציונלית למרכיבים ולהקשרים במטרה למנוע אימוץ והטמעת תגובות טראומטיות שמטפלות בחרדה ולא במציאות עכשווית ולחיזוק פרדיגמות קודמות.

התהליך עלול לגרום להתנגדות.


   

   

  #רצי1נל

  קודקס מהות רציונליות

  הלקסיקון לחתירה לרציונליות

  Share

  הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טיפול בטראומה, העצמה רגשית

  הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

  חמלה מקבעת

  היענות לדרישת חווה טראומה להצדקה של התנהגות טראומטית, לא רציונלית,
  במטרה טובה ונאצלת כתמיכה רגשית, כחמלה,
  מהווה הקלה לטווח המיידי קצר,
  ועלולה להטמיע ולמצק רגישות והשלכות שליליות לעתיד.


    

    

   #רצי1נל

   קודקס מהות רציונליות

   הלקסיקון לחתירה לרציונליות

   Share

   הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, פירוק רציונלי

   הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

   עימות מול סבירות

   שימוש בהסבר רציונלי להפרכת קשרים לא סבירים
   בין תפישת המצב בעת הטראומה למצב עכשווי,
   במטרה לשחזר התנהגות תגובתית נורמטיבית, שנסמכת על מערכת פרדיגמות טרום טראומטית.


     

     

    #רצי1נל

    קודקס מהות רציונליות

    הלקסיקון לחתירה לרציונליות

    Share

    החלת צביון

    הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

    מהות ימין, צביעת סממני קהילה על מרחב ציבורי

    בערב שבת רכבתי לארוחה משפחתית. ברוטשילד, מול הישיבה לאמנויות ולמדעים בר-אילן, התכנסה קבוצה של כמה עשרות גברים וילדים חולצות לבנות, נשים שביסים, שהתפללו בשירה ותנועה.

    אני יכול להבין שיש הרואים בהתכנסות קהילתית כזו מחזה יפה עד משובב. להמשיך לקרוא החלת צביון

    Share

    הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה, רציונליזיציה

    הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

    ייחוס סבירות

    בדומה לאמונה, שאיפת חווה טראומה, במודע או שלא, לייחס סבירות להתנהגותרציונליזציה.

    ערעור רציונלי על היבטי התנהגות לא סבירה שמודגמת בהסבר או בפועל, עלולה להיתפש כאיום שמתממשק עם הטראומה ולחלץ תגובות השרדותיות של אי-אמון ותוקפנות כלפי המערער.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – “מאמין ש…”

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     כמיהה להתערבות מיסטית

     “אמונה” מבטאת כמיהת של פרט להתערבות מיסטית במציאות למימוש רצונו.

     בהיות אמונה הנחת קיום ללא נטל הוכחה,
     שימוש ב’אמונה‘ במקום ‘אפשר‘, ‘הערכה, השערה‘, ‘התכנות‘, ‘תקווה’,
     בהתייחסות פרט למאורע במציאות שכולל מרכיבים במורכבות שלא מאפשרת ודאות או חיזוי,
     שימוש ב’אמונה‘ מבטא ייחול להתערבות מיסטית, לא רציונלית.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיחזוק טראומתי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     דיזוננס רציונלי

     תביעות חווה הטראומה מסביבה שתופשת את ההתנהגות הטראומטית כלא־סבירה וכפוגענית עצמית
     ✔️ להזדהות עם החווה,
     ✔️ להבין ולהצדיק שינויי ההתנהגות בעקבותיה – מניעה או עשיית יתר,
     ✔️ לנסוך סבירות בהתנהגות כהגנה מפני השלכותיה.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – חשש טראומתי

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     ודאות מתגוננת

     התייחסות לחיוויי מציאות רצויים,
     שיש סבירות שישתבשו,
     בביטחון שגוי שישתבשו,
     וזאת כחרדה מתגוננת משחזור היבטי טראומה,
     מחשש של פרט מהשלכות הטראומה, חוסר אמון והיעדר ביטחון באמצעי ההתמודדות הקיימים והספק בהיותם מספקים.


      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – טראומה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     קוועץ’ תודעתי

     צבר תופעות התנהגותיות של פרט, פיזיולוגיות ותפישתיות, שנגרמו בעקבות אירוע שצרך תשומות תודעתיות בעצימות־יתר, ששינו, הקצינו, התניות קודמות או פיתחו חדשות של חילוץ תגובות רגשיות, מניעה או עשיית יתר, מול מצב באופן שנתפש כלא סביר או נורמטיבי בהשוואה לתגובותיות טרום האירוע.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     מינורי בצוק הזמנים

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     ימין לשעתו

     * הסתייגויות ומסי שפתיים

     ראית שען לא ימני?
     אם כן, ממליץ לך לראות אופטומטריסט. דחוף.

     מצאת שען חותר ליברליות, שוויון ושלום?
     בדוק לו את כישורי השענות.

     דווקא שענים?
     לא. רווח בפרופסיות מכניות.

     טעיתי בהכללות?
     וואלה, מכיוון שזו לא הפעם הראשונה, אני מקווה שהלפני אחרונה.
     אם אני כן טועה, הסליחה כמובן איתי, לא עם השען, שכן נזק הטעות הוא על הטועה, קטונתי להזיק לאחרים במלל מכליל.

     התמרת תעוקה פרסונלית לאידאולוגיה אוניברסלית?
     יפ, נראה שכך.

     צברתי ניסיון עגום בממשק עם עולם השעוניאדה, בכל האמור בהערכות מחיר ותיקונים תחומים בזמן; שעון שהופקד בשעניה יכול לחזור
     [] בעת שנקבע במסירה,
     [] לפני המועד הנקוב,
     [] אחריו
     (ניסיוני מראה ש)יחזור אחרי. הרבה אחרי.

     שענים מפגרים בזמנים מובטחים אינם דומים לדיכוטומיה של סנדלרים
     [] יחפים או
     [] נעולים;
     השענים הם יותר כמו רופאים; פציינט מטופל ייצא
     [] באותו מצב כשנכנס, או
     [] במגמת שיפור והבראה – רפאו, או
     [] שייצא גרוע יותר – החלו.

     להמשיך לקרוא מינורי בצוק הזמנים

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – מצב

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     סיטואציה; תפישת חיוויים עכשווית של מהות

     תפישת תודעה מתומללת של מכלול מרכיבים אחוד – יתכן אנושי רגשי או שאינו – יציב רעיוניתללא שינוי (גם אם מצוי בתנועה), בנקודת זמן מסוימת.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה | אמונה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     שאיפה להוכחה | ללא ערעור

     פרדיגמה

     מערכת הנחות מקדמיות מאורגנות לתפוש מציאות,
     שבעליהן פועלים לפיהן ומקצים תשומות להצדיקן.

     אמונה

     ניסוח הנחה מקדמית (אחת או יותר) ללא ערעור
     ולא בהכרח* ותמיד פועלים לפיה.


     * למאמין מנוסח ללא ערעור שאסור לשקר ולעתים חוטא.


      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תיקוף פרדיגמה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     אישי – מיצוק | רציונלית – ערעור

     פרט רואה בחייו מצע לשימוש והוכחת תקפות הנחותיו המקדמיות.
     בטחונו האישי והתנהלותו נובעים מאישושן ומיצוקן.

     מדע, חתירה למחשבה רציונלית, מערערים תפישות, קונסטרוקטים רעיוניים והנחות מקדמיות, בשאיפה להפריכם.
     כשל הפרכה הוא גילוי והוכחה.      

      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – תופעה

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     פעולה במציאות

     פעולה שמתרחשת במציאות, לרוב ממשית, עשויה להיקלט עצמונית בחושים ולהיות מעובדת ונתפשת בתודעות זרות, גם אם באמצעים מכניים.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share

     הקודקס החסר לחתירה לרציונליות – פרדיגמה, מכניזם

     הערכת משך קריאה: <1 דק', תלוי כמה שניות יש לך בדקה

     התניות > ניסוח > בקרה > עדכון

     פרדיגמה – הנחות מקדמיות – נרכשות, נבנות, מתוחזקות, כעיבוד תודעתי על ממשקי מציאות.

     התהליך יצירתן הוא הוא תמהיל של התניות, תפישות וניסוח אינסטינקטיבי בבקרה מודעת, או שלא, אם שירתו את האינטרסים והערכים של בעליה והתאמות מינוריות.


      

      

     #רצי1נל

     קודקס מהות רציונליות

     הלקסיקון לחתירה לרציונליות

     Share
     Share